TTTên HTXMã số thuếMã DNNgành KD chínhXã phườngHuyện
1Liên hiệp HTX Hà Bắc2007000232681. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuêTP BẮC GIANG
2Liên hiệp HTX phát triển và quản lý chợ Việt Nam200700000642. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụngPhường Hoàng Văn ThụTP BẮC GIANG
3Liên hiệp HTX NN hữu cơ Hiệp Hòa200700023311. Trồng cây hàng nămXã Đồng TâmHIỆP HÒA
4Liên hiệp HTX dùng nước kênh Y22012F000001,16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệpXã Xương LâmLẠNG GIANG
5Liên hiệp HTX cựu chiến binh Sông Cầu200700000511. Trồng cây hàng nămThị trấn ThắngHIỆP HÒA