TTKý hiệu, trích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhTải File
1Công văn số 17/BTC-TCDN, Hướng dẫn xử lý các khoản nợ của Hợp tác xã ngừng hoạt độngBộ Tài chínhCông vănThứ hai, Tháng 1 4, 2021Tải File
2116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khácQuốc Hội 14Nghị quyếtThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
3114/2020/NĐ-CP, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.Chính phủNghị địnhThứ sáu, Tháng 9 25, 2020Tải File
426/2020/QĐ-TTg, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025Thủ tướng Chính phủQuyết địnhThứ hai, Tháng 9 14, 2020Tải File
5116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khácQuốc HộiNghị quyếtThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
6Kế hoạch số 416/KH-LMHTXVN, tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025Liên minh HTX Việt NamKế hoạchThứ sáu, Tháng 6 19, 2020Tải File
73763/BKHĐT-HTX, chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khácBộ Kế hoạch và Đầu tưCông vănThứ tư, Tháng 6 5, 2019Tải File
877/2019/NĐ-CP, Quy định về thành lập, tổ chức hoạt động, và chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tácChính phủNghị địnhThứ năm, Tháng 10 10, 2019Tải File
901/2020/TT-BKHĐT, Hướng dẫn phân loại và đánh giá các Hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ tư, Tháng 2 19, 2020Tải File
1007/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ bào cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ hai, Tháng 4 8, 2019Tải File
1103/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xãBộ Kế hoạch và Đầu tưThông tưThứ hai, Tháng 5 26, 2014Tải File
1223/2012/QH13 Luật Hợp tác xã năm 2012Quốc HộiLuậtThứ sáu, Tháng 11 23, 2012Tải File