TTKý hiệu, trích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhTải File
134/KH-LM, về việc Tổ chức Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024Liên minh HTX tỉnhKế hoạchThứ năm, Tháng 2 29, 2024Tải File
210/NQ-BCH, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 10, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025Liên minh HTX tỉnhNghị quyếtThứ năm, Tháng 1 11, 2024Tải File
3Nghị quyết số 77/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, khóa VI (nhiệm ký 2020-2025)Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ hai, Tháng 7 31, 2023Tải File
4113/LM-VP, triển khai Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14/9/2020Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangCông vănThứ ba, Tháng 10 20, 2020Tải File
556/NQ-ĐH, Nghị quyết Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ năm, Tháng 8 27, 2020Tải File
631/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, khóa V (nhiệm kỳ 2013-2020)Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ ba, Tháng 7 7, 2020Tải File