TTKý hiệu, trích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhTải File
1Nghị quyết số 77/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, khóa VI (nhiệm ký 2020-2025)Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ hai, Tháng 7 31, 2023Tải File
2Số: 05/TB-TD, Thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc GiangTrung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc GiangThông báoThứ tư, Tháng 3 22, 2023Tải File
3113/LM-VP, triển khai Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14/9/2020Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangCông vănThứ ba, Tháng 10 20, 2020Tải File
456/NQ-ĐH, Nghị quyết Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ năm, Tháng 8 27, 2020Tải File
531/NQ-BCH, Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 15, khóa V (nhiệm kỳ 2013-2020)Liên minh HTX tỉnh Bắc GiangNghị quyếtThứ ba, Tháng 7 7, 2020Tải File