Thông tin hỗ trợ

Hướng dẫn vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang

Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang (Sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính do UBND tỉnh ra quyết định thành lập; Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng, trực tiếp là Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. Hoạt động của Quỹ nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên HTX, HTX, liên hiệp HTX phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.