DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
1 HTX bảo tồn và phát triển rừng Trang Linh 2400953064 2400953064 21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Phường Xương Giang TP BẮC GIANG
2 HTX nuôi cấy đông trùng hạ thảo Hùng Uyên 2400952487 2400952487 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Tư Mại YÊN DŨNG
3 HTX du lịch cộng đồng Bản Khe Nghè - Lục Sơn - Lục Nam 2400952166 2400952166 799. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Xã Lục Sơn LỤC NAM
4 HTX dịch vụ nông nghiệp Liên Sơn 2400953032 2400953032 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Vô Tranh LỤC NAM
5 HTX dịch vụ tổng hợp Bảo Minh Lục Ngạn 2400952374 2400952374 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
6 HTX nông nghiệp và dịch vụ Cao Lan 2400942489 2400942489 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Xuân Lương YÊN THẾ
7 HTX chế biến nông sản Thủy Nguyên số 01 2400942295 2400942295 1629. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Xã Tam Tiến YÊN THẾ
8 HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Bảo Ngọc 2400942513 2400942513 119. Trồng cây hàng năm khác Xã Xuân Phú YÊN DŨNG
9 HTX Đức Thịnh Phát 2400942947 2400942947 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Tăng Tiến VIỆT YÊN
10 HTX nông nghiệp hữu cơ Lục Ngạn 2400941823 2400941823 121. Trồng cây ăn quả Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
11 HTX chăn nuôi Hà Thành 2400942802 2400942802 141. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Xã Đông Hưng LỤC NAM
12 HTX rượu nếp mầm Làng Chồi 2400942760 2400942760 1101. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Xã Lục Sơn LỤC NAM
13 HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Sơn 2400941213 2400941213 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Yên Định SƠN ĐỘNG
14 HTX thương mại dịch vụ Vân Sơn 2400940957 2400940957 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Vân Sơn SƠN ĐỘNG
15 HTX Nam Đạt FOODS 2400941485 2400941485 163. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Xã Mai Trung HIỆP HÒA
16 HTX sản xuất và thương mại Hoàng Lại 2400939831 2400939831 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Thanh Vân HIỆP HÒA
17 HTX thương mại Kim Trọng 2400940756 2400940756 121. Trồng cây ăn quả Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
18 HTX dược liệu hữu cơ Trí Yên 2400950930 2400950930 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Trí Yên YÊN DŨNG
19 HTX dịch vụ Hoàng Long 2400941693 2400941693 4632. Bán buôn thực phẩm Thị trấn Tân An YÊN DŨNG
20 HTX sản xuất nông lâm nghiệp Tiến Thành Group 2400941559 2400941559 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Quỳnh Sơn YÊN DŨNG
21 HTX dịch vụ tổng hợp Tân Hoa 2400951821 2400951821 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Tân Hoa LỤC NGẠN
22 HTX dịch vụ tổng hợp Quý Sơn 2400951483 2400951483 121. Trồng cây ăn quả Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
23 HTX sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Minh Khôi 2400951395 2400951395 1192. Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm Xã Nam Dương LỤC NGẠN
24 HTX dịch vụ nông nghiệp Trù Hựu 2400951363 2400951363 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Trù Hựu LỤC NGẠN
25 HTX dịch vụ tổng hợp Đồng Cốc 2400951356 2400951356 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Đồng Cốc LỤC NGẠN
26 HTX dịch vụ tổng hợp Đèo Gia 2400951250 2400951250 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Đèo Gia LỤC NGẠN
27 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Lập 2400951243 2400951243 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Tân Lập LỤC NGẠN
28 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Quang 2400951236 2400951236 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Tân Quang LỤC NGẠN
29 HTX dịch vụ tổng hợp Biên Sơn 2400951148 2400951148 121. Trồng cây ăn quả Xã Biên Sơn
30 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Nam Dương 2400951155 2400951155 121. Trồng cây ăn quả Xã Nam Dương LỤC NGẠN
31 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Kiên Thành 2400951162 2400951162 121. Trồng cây ăn quả Xã Kiên Thành LỤC NGẠN
32 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tân Mộc 2400951109 2400951109 121. Trồng cây ăn quả Xã Tân Mộc LỤC NGẠN
33 HTX dịch vụ tổng hợp Cấm Sơn 2400951067 2400951067 121. Trồng cây ăn quả Xã Cấm Sơn LỤC NGẠN
34 HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Chũ 2400951042 2400951042 121. Trồng cây ăn quả Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
35 HTX dùng nước xã Tân Sơn 2400950881 2400950881 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã Tân Sơn LỤC NGẠN
36 HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Hải 2400950803 2400950803 121. Trồng cây ăn quả Xã Thanh Hải LỤC NGẠN
37 HTX môi trường Tiến thuận 2400951973 2400951973 3811. Thu gom rác thải không độc hại Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
38 HTX nông nghiệp HC Việt Nhật 2400933244 2400933244 2012. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Xã Hương Vĩ VIỆT YÊN
39 HTX trầm hương sinh học TTT Việt Nam 2400949195 2400949195 21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Xã Việt Ngọc TÂN YÊN
40 HTX phát triển trầm hương toàn quốc Việt Nam 2400950419 2400950419 21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Xã Vĩnh An SƠN ĐỘNG

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.