Thông tin hỗ trợ

Trình tự thành lập mới HTX theo Luật HTX năm 2012

Trình tự thủ tục thành lập hợp tác xã được quy định tại Luật hợp tác xã năm 2012, thông thường khi thành lập hợp tác xã cần trải qua các bước sau đây:

Bước 1 Xác định nhu cầu hợp tác:

Đây là bước đầu và cũng là vấn đề cốt lõi quan trọng, xuyên suốt quá trình phát triển của hợp tác xã. Ở bước này các thành...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.