Video- Phóng sự

Liên minh HTX tỉnh tăng cường chuyển giao, hỗ trợ ngành nông nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số

Ngày đăng: 20/09/2023

Xây dựng tư duy kinh tế nông nghiệp nhìn từ hợp tác xã

Ngày đăng: 28/08/2023

Tem truy suất nguồn gốc giúp nâng cao giá trị sản phẩm

Ngày đăng: 22/08/2023

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang hỗ trợ Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày đăng: 11/08/2023

Phóng sự: Kinh tế tập thể nhìn từ Hợp tác xã

Ngày đăng: 27/10/2022

Kích hoạt chuyển đổi số trong Hợp tác xã

Ngày đăng: 04/10/2022

Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Ngày đăng: 28/06/2022

HTX nông nghiệp Quang Duy từng bước khảng định vị thế, chất lượng của sản phẩm

Ngày đăng: 28/06/2022

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 23/04/2022

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.