Video- Phóng sự

Phóng sự: Kinh tế tập thể nhìn từ Hợp tác xã

Ngày đăng: 27/10/2022

Kích hoạt chuyển đổi số trong Hợp tác xã

Ngày đăng: 04/10/2022

Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Ngày đăng: 28/06/2022

HTX nông nghiệp Quang Duy từng bước khảng định vị thế, chất lượng của sản phẩm

Ngày đăng: 28/06/2022

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 23/04/2022

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang thực hiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã

Ngày đăng: 13/09/2021

Clip tri ân các HTX, đơn vị thành viên tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid - 19

Ngày đăng: 21/05/2021

Thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2021)

Ngày đăng: 17/05/2021

Hình ảnh Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 01/09/2020

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.