Kết quả hoạt động

1

Một số kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Năm hoạt động:
2023
Kỳ báo cáo:
6 Tháng đầu năm
Nội dung:

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Song, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Bắc Giang đã đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,94%, đứng thứ 2 cả nước. ...

File gắn kèm:
2

Một số kết quả hoạt động nổi bật của Liên minh HTX tỉnh quý I năm 2022

Năm hoạt động:
2022
Kỳ báo cáo:
Quý 1
Nội dung:

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, trong trong quý 1 Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Tổ chức  Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể, HTX của tỉnh, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2021...

File gắn kèm:
3

Một số kết quả hoạt động nổi bật của cơ quan Liên minh HTX tỉnh năm 2021

Năm hoạt động:
2021
Kỳ báo cáo:
Cả năm
Nội dung:

 

Năm 2021có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm giai đoạn 2021-2025 và đối với hệ...

File gắn kèm:
4

Một số kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Quý 03 năm 2021

Năm hoạt động:
2021
Kỳ báo cáo:
Quý 3
Nội dung:

Trong quý 3/2021, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã từng bước được kiểm soát chặt chẽ; một số các loại hình kinh doanh dịch vụ và hoạt động xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Liên minh HTX tỉnh thường xuyên bám sát...

File gắn kèm:
5

Một số kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 06 tháng đầu năm 2021

Năm hoạt động:
2021
Kỳ báo cáo:
6 Tháng đầu năm
Nội dung:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động, sáng tạo và bám sát vào chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định của Trung...

File gắn kèm:
6

Một số kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh quý 01 năm 2021

Năm hoạt động:
2021
Kỳ báo cáo:
Quý 1
Nội dung:

Trải qua năm 2020 đầy thách thức, khó khăn và bất ổn với dịch bệnh Covid - 19 diễn ra rất phức tạp. Đầu năm 2021 cả nước tiếp tục đồng lòng chống dịch, đến nay một lần nữa, nước ta cơ bản khống chế được dịch. Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của...

File gắn kèm:
7

Báo cáo Kết quả hoạt động quý 3 năm 2020

Năm hoạt động:
2020
Kỳ báo cáo:
Quý 3
Nội dung:

Trong Quý 3 năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đã bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo công tác vừa triển khai nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất vừa phòng chống dịch Covid - 19 hiệu quả, cụ thể như sau:

...
File gắn kèm:
8

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Năm hoạt động:
2020
Kỳ báo cáo:
6 Tháng đầu năm
Nội dung:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với rất nhiều những khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Liên minh HTX tỉnh đã bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình phòng...

9

Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2020

Năm hoạt động:
2020
Kỳ báo cáo:
Quý 1
Nội dung:

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2019, cùng với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp; các nhiệm vụ UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam giao được được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích...

File gắn kèm:
10

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020

Năm hoạt động:
2020
Kỳ báo cáo:
Cả năm
Nội dung:

Năm 2020, là một năm đầy thách thức, khó khăn và bất ổn với dịch bệnh Covid - 19 diễn ra rất phức tạp. Liên minh HTX tỉnh đã bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình phòng...

File gắn kèm:
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.