Thông tin hỗ trợ

Trình tự các thủ tục xin tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang và Quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, quy định về việc kết nạp đơn vị thành viên.

 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang hướng dẫn thủ tục và hồ sơ kết nạp đơn vị thành viên, như sau:

I. Về thủ tục gồm các bước sau:...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.