Thông tin hỗ trợ

Quy định về giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Căn cứ Luật HTX năm 2012; Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số Điều của Luật HTX và Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật HTX năm 2012; Thông tư  số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.