Thông tin hỗ trợ

Hướng dẫn vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Liên minh HTX Việt Nam

Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho vay ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó có hợp tác xã (HTX), người lao động nhằm mục đích tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước đối với Quỹ, Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức thực hiện chương trình được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Quỹ. Liên...

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.