DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
1 Quỹ tín dụng nhân dân Tân An 2400366877 2007000026 6492. Hoạt động cấp tín dụng khác Xã Tân An YÊN DŨNG
2 Quỹ tín dụng nhân dân Dĩnh Kế 2400366796 2007000027 Phường Dĩnh Kế TP BẮC GIANG
3 Quỹ tín dụng nhân dân Thọ Xương 2400554197 2007000144 Phường Thọ Xương TP BẮC GIANG
4 Quỹ tín dụng nhân dân Việt Ngọc 2400370055 2007000033 Xã Việt Ngọc TÂN YÊN
5 Quỹ tín dụng nhân dân Lam Cốt 2400389458 2007000045 Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
6 Quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Châu 2400393359 2007000048 Xã Lam Cốt TÂN YÊN
7 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nhã Nam 2400399738 2007000057 Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
8 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn An Châu 2400374370 2007000036 Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG
9 Quỹ tín dụng nhân dân Chũ 2400148149 251727 Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
10 Quỹ tín dụng nhân dân Hồng giang 2400300040 251877 Thị trấn Kép LỤC NGẠN
11 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Nghĩa Hồ 2400358587 2007000019 Xã Nghĩa Hồ LỤC NGẠN
12 Quỹ tín dụng nhân dân xã Quý Sơn 2400349085 2007000010 Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
13 Quỹ tín dụng nhân dân xã Bảo Sơn 2400361269 2007000022 643. Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác Xã Bảo Sơn LỤC NAM
14 Quỹ tín dụng nhân dân xã Lan Mẫu 2400229599 05/NG 643. Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác Xã Lan Mẫu LỤC NAM
15 Quỹ tín dụng nhân dân xã An Hà 2400229567 Xã An Hà LẠNG GIANG
16 Quỹ tín dụng nhân dân xã Tân Dĩnh 2400215596 251728 Xã Tân Dĩnh LẠNG GIANG
17 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hưng 2400295961 251722,  Xã Tân Hưng LẠNG GIANG
18 Quỹ tín dụng nhân dân Thái Đào 2400352539  2007000013 Xã Thái Đào LẠNG GIANG
19 Quỹ tín dụng nhân dân xã Xương Lâm 2400215589 251864 Xã Xương Lâm LẠNG GIANG
20 Quỹ tín dụng nhân dân xã Đông Lỗ 2400389497 2007000046 Xã Đông Lỗ HIỆP HÒA
XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.