DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
121 HTX sản xuất - tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa 2400910670 2400910670 121. Trồng cây ăn quả Xã Phúc Hòa TÂN YÊN
122 HTX dịch vụ nông nghiệp Hằng Hiếu 2400882127 2400882127 Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
123 HTX nông nghiệp Mộc Sơn 2400883226 2400883226 1071. Sản xuất các loại bánh từ bột Xã Tam Tiến YÊN THẾ
124 HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành 2400881638 2400881638 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Việt Lập TÂN YÊN
125 HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung 2400899138 2400899138 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Liên Chung TÂN YÊN
126 HTX sáng tạo trẻ dược liệu 2400932184 2400932184 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Thị trấn Bố Hạ YÊN THẾ
127 HTX sáng tạo trẻ An Bá 2400931864 2400931864 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Lệ Viễn SƠN ĐỘNG
128 HTX nông nghiệp Thành Đạt 2400931744 2400931744 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Ngọc Thiện TÂN YÊN
129 HTX sản xuất nông nghiệp Tài Linh 2400931550 2400931550 113. Trồng cây lấy củ có chất bột Xã Lan Giới TÂN YÊN
130 HTX vệ sinh môi trường Tân Trung 2400931991 2400931991 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Tân Trung TÂN YÊN
131 HTX Toàn Phát Lục Ngạn 2400932152 2400932152 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Cấm Sơn LỤC NGẠN
132 HTX nông lâm ngư nghiệp Lục Ngạn 2400931790 2400931790 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
133 HTX du lịch sinh thái cộng đồng Phong Minh Vân 2400931790 2400931790 21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Xã Phong Vân LỤC NGẠN
134 HTX nông nghiệp tổng hợp Hợp Thịnh 2400930814 2400930814 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Hợp Thịnh HIỆP HÒA
135 HTX Trường Hải 2400929583 2400929583 145. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
136 HTX dịch vụ đa ngành nghề Suối Mỡ 2400930469 2400930469 561. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Xã Nghĩa Phương LỤC NAM
137 HTX sản xuất và thương mại Bắc Chũ 2400929015 2400929015 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
138 HTX du lịch Hồ Cấm Sơn 2400928847 2400928847 79. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Xã Sơn Hải LỤC NGẠN
139 HTX chăn nuôi, trồng trọt Lục Ngạn 2400928685 2400928685 144. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Xã Phượng Sơn LỤC NGẠN
140 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Ngọc Châu 2400927924 2400927924 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
141 HTX thủy sản Đồng Phúc 2400930758 2400930758 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Đồng Phúc YÊN DŨNG
142 HTX dịch vụ nông nghiệp Nham Biền Xanh 2400930451 2400930451 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Tư Mại YÊN DŨNG
143 HTX sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ gạo Lượng Thủy 2400921513 2400921513 1061. Xay xát và sản xuất bột thô Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
144 HTX môi trường xanh Quế Nham 2400921552 2400921552 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Quế Nham TÂN YÊN
145 HTX thu gom và xử lý rác thải xã An Thượng 2400905085 2400905085 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã An Thượng YÊN THẾ
146 HTX vệ sinh môi trường Việt Lập 2400926279 2400926279 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Việt Lập TÂN YÊN
147 HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh sâm nam núi Dành Trung Loan 2400925130 2400925130 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Việt Lập TÂN YÊN
148 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Phúc Hòa 2400925123 2400925123 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phúc Hòa TÂN YÊN
149 HTX nông lâm xã Dĩnh Trì 2400926712 2400926712 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Dĩnh Trì TP BẮC GIANG
150 HTX dịch vụ thương mại nông nghiệp sạch thôn Muối 2400924659 2400924659 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Dĩnh Trì LỤC NGẠN
151 HTX trồng cây ăn quả Tâm Việt 2400926624 2400926624 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Tam Dị LỤC NAM
152 HTX dịch vụ môi trường Vô Tranh 2400925571 2400925571 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Lục Sơn LỤC NAM
153 HTX chăn nuôi ngựa cỏ Lục Nam 2400924313 2400924313 142. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa Xã Chu Điện LỤC NAM
154 HTX sản xuất thương mại và khai thác du lịch Bắc Giang 2400926751 2400926751 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Mỹ Thái LẠNG GIANG
155 HTX Thần Chúc 2400923704 2400923704 5022. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Xã Tiên Sơn VIỆT YÊN
156 HTX nuôi ong 2400923355 2400923355 1491490. Chăn nuôi khác Thị trấn Nhã Nam TÂN YÊN
157 HTX Kinh Bắc 2400923856 2400923856 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Phường Xương Giang TP BẮC GIANG
158 HTX vận tải Trần Lâm 2400923038 2400923038 4932. Vận tải hành khách đường bộ khác Phường Lê Lợi TP BẮC GIANG
159 HTX cát sỏi Phú Tân 2400923782 2400923782 47524. Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh Thị Trấn Tây Yên tử SƠN ĐỘNG
160 HTX vệ sinh môi trường Phượng Sơn 2400923729 2400923729 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phượng Sơn LỤC NGẠN

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.