DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
161 HTX Thống Nhất - Hồng Giang 2400923599 2400923599 7911. Đại lý du lịch Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
162 HTX dịch vụ du lịch tổng hợp Sơn Hải 2400922725 2400922725 7911. Đại lý du lịch Xã Sơn Hải LỤC NGẠN
163 HTX nông nghiệp Thôn Ngoài 2400921841 2400921841 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Tiên Lục LẠNG GIANG
164 HTX dịch vụ nông nghiệp Vi Bẩy 2400919470 2400919470 4632. Bán buôn thực phẩm Xã Tân Quang LỤC NGẠN
165 HTX nông sản sạch Lục Ngạn Thanh Huyền 2400919151 2400919151 46209. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) Xã Phượng Sơn LỤC NGẠN
166 HTX dịch vụ nông nghiệp sạch An Bình 2400919137 2400919137 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Cấm Sơn SƠN ĐỘNG
167 HTX dịch vụ môi trường Thanh Lâm 2400920781 2400920781 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Thanh Lâm LỤC NAM
168 HTX na dai Đại Đồng Phú 2400919909 2400919909 121. Trồng cây ăn quả Xã Đông Phú LỤC NAM
169 HTX môi trường xanh 2400919666 2400919666 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Khám Lạng LỤC NAM
170 HTX Long Đức Anh 2400920076 2400920076 22. Khai thác gỗ Xã Tiên Lục LẠNG GIANG
171 HTX nuôi trồng thủy sản Đại Lâm 2400919874 2400919874 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Đại Lâm LẠNG GIANG
172 HTX nông nghiệp Kiên Thành 2400918990 2400918990 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Tiên Lục LẠNG GIANG
173 HTX phụ nữ khởi nghiệp nông, lâm nghiệp LOFICO Xuân Thành 2400917066 2400917066 1629. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Xã Hương Lạc LẠNG GIANG
174 HTX sản xuất và kinh doanh mỳ San San 2400919779 2400919779 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
175 HTX nông nghiệp Hạ Nhiên 2400919786 2400919786 146. Chăn nuôi gia cầm Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
176 HTX nông nghiệp chăn nuôi đại gia súc Phong Minh 2400920044 2400920044 141. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Xã Phong Minh LỤC NGẠN
177 HTX sản xuất và thương mại Huy Linh 2400920051 2400920051 7911. Đại lý du lịch Xã Mỹ An LỤC NGẠN
178 HTX du lịch cộng đồng xã Tân Quang 2400920051 2400920051 7911. Đại lý du lịch Xã Tân Quang LỤC NGẠN
179 HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản Cường Thịnh 2400919419 2400919419 121. Trồng cây ăn quả Xã Đồng Tâm YÊN THẾ
180 HTX vận tải du lịch Liên Minh Xuân 2400919144 2400919144 7911. Đại lý du lịch Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
181 HTX chăn nuôi Nam Chung 2400919112 2400919112 145. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Thị trấn Bích Động VIỆT YÊN
182 HTX sản xuất tiêu thụ Lan Phúc 2400920887 2400920887 111. Trồng lúa Xã Quế Nham TÂN YÊN
183 HTX nuôi ong Phồn Nhi 2400920157 2400920157 121. Trồng cây ăn quả Xã Phúc Hòa TÂN YÊN
184 HTX thương mại du lịch Trù Hựu 2400920439 2400920439 121. Trồng cây ăn quả Xã Trù Hựu LỤC NGẠN
185 HTX sản xuất mỳ chũ rau quả Thái Dương 2400920439 2400920439 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
186 HTX sản xuất mỳ Cường Bé 2400920936 2400920936 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Xã Nam Dương LỤC NGẠN
187 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phúc Sơn 2400920291 2400920291 121. Trồng cây ăn quả Xã Phúc Sơn SƠN ĐỘNG
188 HTX môi trường, nông nghiệp, xây dựng Tiến Phát 2400920358 2400920358 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Lệ Viễn SƠN ĐỘNG
189 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Giáo Liêm 2400920929 2400920929 121. Trồng cây ăn quả Xã Giáo Liêm SƠN ĐỘNG
190 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bằng Hiền 2400920982 2400920982 121. Trồng cây ăn quả Xã Cẩm Đàn SƠN ĐỘNG
191 HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Đại Sơn 2400920950 2400920950 121. Trồng cây ăn quả Xã Đại Sơn SƠN ĐỘNG
192 HTX sản xuất nông nghiệp An Thịnh 2400918870 2400918870 111. Trồng lúa Xã Ngọc Thiện TÂN YÊN
193 HTX vệ sinh môi trường xanh Nhã Nam 2400918888 2400918888 3811. Thu gom rác thải không độc hại Thị trấn Nhã Nam TÂN YÊN
194 HTX sản xuất, chăn nuôi bò thịt, bò giống sinh sản 2400918951 2400918951 141. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Xã An Dương TÂN YÊN
195 HTX Ốc Nhồi Tùng Dương Bắc Giang 2400920060 2400920060 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Lan Giới TÂN YÊN
196 HTX dịch vụ nông nghiệp Huy Hoàng 2400917193 2400917193 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã An Lạc SƠN ĐỘNG
197 HTX dịch vụ nông nghiệp Sơn Động 2400917588 2400917588 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Vân Sơn SƠN ĐỘNG
198 HTX du lịch Đồng Giao 2400917186 2400917186 121. Trồng cây ăn quả Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
199 HTX nông nghiệp sạch Tuấn Nam 2400917387 2400917387 121. Trồng cây ăn quả Xã Phượng Sơn LỤC NGẠN
200 HTX thương mại dịch vụ du lịch Giang Nam 2400917362 2400917362 121. Trồng cây ăn quả Xã Giáp Sơn LỤC NGẠN

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.