DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
201 HTX nông lâm sản Lục Ngạn 2400938154 2400938154 121. Trồng cây ăn quả Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
202 HTX nhãn Đan Hội 2400938919 2400938919 121. Trồng cây ăn quả Xã Đan Hội LỤC NAM
203 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mai Sưu Trường Sơn 2400939077 2400939077 36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước Xã Trường Sơn LỤC NAM
204 HTX nông sản sạch Bảo Sơn 2400938122 2400938122 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Bảo Sơn LỤC NAM
205 HTX vệ sinh công nghiệp Anh Khoa 2400937859 2400937859 8129. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Phường Ngô Quyền TP BẮC GIANG
206 HTX dịch vụ tổng hợp Đại Tín 2400937094 2400937094 2101. Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ Xã Vân Sơn SƠN ĐỘNG
207 HTX Sản xuất và Thương mại Tân Hồng Sơn 2400935185 2400935185 121. Trồng cây ăn quả Xã Tân Sơn LỤC NGẠN
208 HTX nông nghiệp sạch Thùy Dương 2400936439 2400936439 1062. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Thị trấn Nham Biền YÊN DŨNG
209 HTX nông nghiệp Mai Phúc Xanh 2400937601 2400937601 132. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm Xã Hoàng Vân HIỆP HÒA
210 HTX cây ăn quả Quang Thịnh 2400884974 2400884974 121. Trồng cây ăn quả Xã Quang Thịnh LẠNG GIANG
211 HTX sản xuất và tiêu thụ hoa quả nông sản Thanh Định 2400934544 2400934544 163. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Xã Trù Hựu LỤC NGẠN
212 HTX xuất nhập khẩu hoa quả Hà Điệp 2400934216 2400934216 8299. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Xã Tân Quang LỤC NGẠN
213 HTX sản xuất và dịch vụ Minh Nghĩa 2400933798 2400933798 121. Trồng cây ăn quả Xã Tân Lập LỤC NGẠN
214 HTX dê cầu Hương 2400935932 2400935932 144. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Xã Thanh Vân HIỆP HÒA
215 HTX chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Ngọc Lâm 2400934375 2400934375 162. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Xã Hoàng Thanh HIỆP HÒA
216 HTX dùng nước và dịch vụ nông nghiệp Ngọc Vân 2400935474 2400935474 36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước Xã Ngọc Vân TÂN YÊN
217 HTX sâm Núi Dành Đức Hạnh 2400935467 2400935467 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Liên Chung TÂN YÊN
218 HTX dịch vụ nông sản ORGANIC 2400933501 2400933501 121. Trồng cây ăn quả Xã Phúc Hòa TÂN YÊN
219 HTX dịch vụ-nông nghiệp Thiện Lợi 2400935996 2400935996 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Yên Định SƠN ĐỘNG
220 HTX dược liệu cổ truyền Sơn Động 2400934978 2400934978 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG
221 HTX dịch vụ nông nghiệp Thăng Long 2400934456 2400934456 1491490. Chăn nuôi khác Xã Long Sơn SƠN ĐỘNG
222 HTX thương mại - dịch vụ Đại Sơn 2400932427 2400932427 1491490. Chăn nuôi khác Xã Đại Sơn SƠN ĐỘNG
223 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Hợp Đức 2400933251 2400933251 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Hợp Đức TÂN YÊN
224 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Ngọc Thiện 2400932385 2400932385 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Ngọc Thiện TÂN YÊN
225 HTX liên minh nông nghiệp sạch Việt Nam 2400932787 2400932787 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Phường Tự Lạn VIỆT YÊN
226 HTX nông sản Nguyễn Lương 2400932402 2400932402 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Phường Tự Lạn VIỆT YÊN
227 HTX sản xuất - tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa 2400910670 2400910670 121. Trồng cây ăn quả Xã Phúc Hòa TÂN YÊN
228 HTX dịch vụ nông nghiệp Hằng Hiếu 2400882127 2400882127 Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
229 HTX nông nghiệp Mộc Sơn 2400883226 2400883226 1071. Sản xuất các loại bánh từ bột Xã Tam Tiến YÊN THẾ
230 HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành 2400881638 2400881638 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Việt Lập TÂN YÊN
231 HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung 2400899138 2400899138 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Liên Chung TÂN YÊN
232 HTX sáng tạo trẻ dược liệu 2400932184 2400932184 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Thị trấn Bố Hạ YÊN THẾ
233 HTX sáng tạo trẻ An Bá 2400931864 2400931864 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Lệ Viễn SƠN ĐỘNG
234 HTX nông nghiệp Thành Đạt 2400931744 2400931744 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Ngọc Thiện TÂN YÊN
235 HTX sản xuất nông nghiệp Tài Linh 2400931550 2400931550 113. Trồng cây lấy củ có chất bột Xã Lan Giới TÂN YÊN
236 HTX vệ sinh môi trường Tân Trung 2400931991 2400931991 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Tân Trung TÂN YÊN
237 HTX Toàn Phát Lục Ngạn 2400932152 2400932152 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Cấm Sơn LỤC NGẠN
238 HTX nông lâm ngư nghiệp Lục Ngạn 2400931790 2400931790 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
239 HTX du lịch sinh thái cộng đồng Phong Minh Vân 2400931790 2400931790 21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Xã Phong Vân LỤC NGẠN
240 HTX nông nghiệp tổng hợp Hợp Thịnh 2400930814 2400930814 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Hợp Thịnh HIỆP HÒA

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.