DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
241 HTX Quang Vinh, Hội cựu chiến binh xã Ninh Sơn 2400907244 2400907244 261. Sản xuất linh kiện điện tử Xã Ninh Sơn VIỆT YÊN
242 HTX dịch vụ công nghệ cao Toàn Thắng 2400907251 2400907251 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Thị trấn Bích Động VIỆT YÊN
243 HTX dịch vụ môi trường xã Chu Điện 2400907029 2400907029 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Chu Điện LỤC NAM
244 HTX vệ sinh môi trường xã Sơn Hải 2400908135 2400908135 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Sơn Hải LỤC NGẠN
245 HTX nông nghiệp Thanh Hải 2400908142 2400908142 121. Trồng cây ăn quả Xã Thanh Hải LỤC NGẠN
246 HTX vệ sinh môi trường xã Tân Quang 2400907910 2400907910 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Tân Quang LỤC NGẠN
247 HTX nông sản sạch Bình Nguyên 2400907928 2400907928 121. Trồng cây ăn quả Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
248 HTX vệ sinh môi trường xã Phong Minh 2400907420 2400907420 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phong Minh LỤC NGẠN
249 HTX dịch vụ nông sản sạch Tiến Phát 2400907646 2400907646 121. Trồng cây ăn quả Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
250 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Trường 2400887502 20098004091 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Tự Lạn VIỆT YÊN
251 HTX Lục Ngạn Xanh 2400902246 2400902246 121. Trồng cây ăn quả Xã Đồng Cốc LỤC NGẠN
252 HTX nông nghiệp Hoàng Lương 2400851457 2005070000176 1181. Trồng rau các loại Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
253 HTX dịch vụ tổng hợp Quang Vinh 2400892255 2400892255 2101. Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ Thị Trấn Tây Yên tử SƠN ĐỘNG
254 HTX chợ An Châu VCCU 2400892012 2400892012 811. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG
255 HTX Toàn Thắng 2400891918 2400891918 11041. Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG
256 HTX thương mại dịch vụ Tân Thanh 2400891104 2400891104 2101. Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ Xã Đại Sơn SƠN ĐỘNG
257 HTX khoai sọ Khám Lạng 2400893866 2400893866 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Khám Lạng LỤC NAM
258 HTX Đại Minh Quang 2400893707 2400893707 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Bảo Đài LỤC NAM
259 HTX hành trình xanh Nghĩa Phương 2400893023 2400893023 111. Trồng lúa Xã Nghĩa Phương LỤC NAM
260 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đức Thắng 2400893369 2400893369 163. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Thị trấn Thắng HIỆP HÒA
261 HTX thương mại Hồng Đức 2400893337 2400893337 68101. Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở Xã Thường Thắng HIỆP HÒA
262 HTX sản xuất nông sản an toàn Tân Thanh 2400893665 2400893665 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Tân Thanh LẠNG GIANG
263 HTX Đồng Thịnh Phát 2400893418 2400893418 129. Trồng cây lâu năm khác Xã Xương Lâm LẠNG GIANG
264 HTX dịch vụ du lịch văn hóa Đông Bắc 2400892982 2400892982 7911. Đại lý du lịch Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
265 HTX vệ sinh môi trường xã Kim Sơn 2400892799 2400892799 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Kim Sơn LỤC NGẠN
266 HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường xã Phì Điền 2400892686 2400892686 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phì Điền LỤC NGẠN
267 HTX dịch vụ thương mại tổng hợp Ngân Bùi 2400890495 2400890495 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
268 HTX dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Sen Hồng 2400890230 2400890230 119. Trồng cây hàng năm khác Xã Quang Châu VIỆT YÊN
269 HTX thương mại tổng hợp Tôn Sen 2400892492 2400892492 1621. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Xã Song Mai TP BẮC GIANG
270 HTX dịch vụ sản xuất rau công nghệ cao Lý Cốt 2400891178 2400891178 111. Trồng lúa Xã Phúc Sơn TÂN YÊN
271 HTX vệ sinh môi trường xã Sa Lý 2400891604 2400891604 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Xa Lý LỤC NGẠN
272 HTX sản xuất và thương mại Kiên Thành 2400891241 2400891241 1101. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Xã Kiên Thành LỤC NGẠN
273 HTX Đại Thiên Lạng Giang 2400891266 2400891266 312. Khai thác thủy sản nội địa Xã Tân Dĩnh LẠNG GIANG
274 HTX Ngọc Việt Bắc Giang 2400891587 2400891587 10109. Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt Xã Đoan Bái HIỆP HÒA
275 HTX dịch vụ sản xuất và kinh doanh sản phẩm tương Tiên La 2400889570 2400889570 1079. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Xã Đức Giang YÊN DŨNG
276 HTX vệ sinh môi trường xanh xã Phong Vân 2400897204 2400897204 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phong Vân LỤC NGẠN
277 HTX dịch vụ nông nghiệp Cường Thịnh 2400897184 2400897184 121. Trồng cây ăn quả Xã Kiên Lao LỤC NGẠN
278 HTX dịch vụ môi trường xã Đông Phú 2400897606 2400897606 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Đông Phú LỤC NAM
279 HTX dịch vụ nông nghiệp Chu Điện 2400897677 2400897677 112. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác Xã Chu Điện LỤC NAM
280 HTX nông nghiệp hữu cơ Đồng Phúc 2400897853 2400897853 4669. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Xã Đồng Phúc YÊN DŨNG

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.