DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
321 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vũ Xá 2400540009 200807000015 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Vũ Xá LỤC NAM
322 HTX nông nghiệp công nghệ cao Tam Dị 2400914178 2400914178 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Tam Dị LỤC NAM
323 HTX dược liệu Hiệp Hòa 2400915245 2400915245 146. Chăn nuôi gia cầm Xã Quang Minh HIỆP HÒA
324 HTX gà núi Hương Sơn 2400915661 2400915661 146. Chăn nuôi gia cầm Xã Hương Sơn LẠNG GIANG
325 HTX dứa sạch Hương Sơn 2400915686 2400915686 121. Trồng cây ăn quả Xã Hương Sơn LẠNG GIANG
326 HTX dịch vụ tiêu thụ nông sản Tân Mộc 2400912413 2400912413 121. Trồng cây ăn quả Xã Tân Mộc LỤC NGẠN
327 HTX nông sản Thành Phát Lục Ngạn 2400912519 2400912519 462. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
328 HTX dịch vụ nông lâm Sinh Phát 2400912660 2400912660 1621. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Xã Tân Lập LỤC NGẠN
329 HTX nông nghiệp sạch Hoàng Vũ 2400915238 2400915238 4632. Bán buôn thực phẩm Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
330 HTX nông nghiệp thống nhất xã Quỳnh Sơn 2400915904 2400915904 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Quỳnh Sơn YÊN DŨNG
331 HTX Trọng Thủy 2400913022 2400913022 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Song Mai TP BẮC GIANG
332 HTX môi trường Lục Sơn 2400913216 2400913216 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Bình Sơn LỤC NAM
333 HTX An Việt 2400913015 2400913015 145. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Xã Bảo Đài LỤC NAM
334 HTX nông nghiệp Thực Thêm 2400913103 2400913103 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Thái Đào LẠNG GIANG
335 HTX nông nghiệp Hải Sinh 2400913142 2400913142 145. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Xã Thái Đào LẠNG GIANG
336 HTX sản xuất kinh doanh giò, chả Ngọc Vụ 2400912205 2400912205 101. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Xã Tân Mỹ TP BẮC GIANG
337 HTX du lịch cộng đồng sinh thái Đồng Cao 2400912300 2400912300 799. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Xã Vân Sơn SƠN ĐỘNG
338 HTX thủy sản Đồng Tiến 2400887608 2400887608 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Yên Sơn LỤC NAM
339 HTX sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm Thuận Thủy 2400912195 2400912195 10109. Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt Xã Tam Dị LỤC NAM
340 HTX chăn nuôi gà Cẩm Lý 2400912188 2400912188 146. Chăn nuôi gia cầm Xã Cẩm Lý LỤC NAM
341 HTX dịch vụ môi trường xã Tam Dị 2400911385 2400911385 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Tam Dị LỤC NAM
342 HTX dịch vụ môi trường Bình Sơn 2400911113 2400911113 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Bình Sơn LỤC NAM
343 HTX nông nghiệp Vân Cẩm số 1 2400907614 2400907614 131. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm Xã Đông Lỗ HIỆP HÒA
344 HTX dịch vụ nông nghiệp hoa cây cảnh Thịnh Mai 2400907815 2400907815 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Xuân Phú YÊN DŨNG
345 HTX dược liệu Bồ Đà 2400908329 2400908329 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Xã Tiên Sơn VIỆT YÊN
346 HTX nông nghiệp gấc Việt 2400907237 2400907237 462. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Phường Quảng Minh VIỆT YÊN
347 HTX Quang Vinh, Hội cựu chiến binh xã Ninh Sơn 2400907244 2400907244 261. Sản xuất linh kiện điện tử Phường Ninh Sơn VIỆT YÊN
348 HTX dịch vụ công nghệ cao Toàn Thắng 2400907251 2400907251 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Phường Bích Động VIỆT YÊN
349 HTX dịch vụ môi trường xã Chu Điện 2400907029 2400907029 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Chu Điện LỤC NAM
350 HTX vệ sinh môi trường xã Sơn Hải 2400908135 2400908135 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Sơn Hải LỤC NGẠN
351 HTX nông nghiệp Thanh Hải 2400908142 2400908142 121. Trồng cây ăn quả Xã Thanh Hải LỤC NGẠN
352 HTX vệ sinh môi trường xã Tân Quang 2400907910 2400907910 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Tân Quang LỤC NGẠN
353 HTX nông sản sạch Bình Nguyên 2400907928 2400907928 121. Trồng cây ăn quả Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
354 HTX vệ sinh môi trường xã Phong Minh 2400907420 2400907420 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phong Minh LỤC NGẠN
355 HTX dịch vụ nông sản sạch Tiến Phát 2400907646 2400907646 121. Trồng cây ăn quả Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
356 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Trường 2400887502 20098004091 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Phường Tự Lạn VIỆT YÊN
357 HTX Lục Ngạn Xanh 2400902246 2400902246 121. Trồng cây ăn quả Xã Đồng Cốc LỤC NGẠN
358 HTX nông nghiệp Hoàng Lương 2400851457 2005070000176 1181. Trồng rau các loại Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
359 HTX dịch vụ tổng hợp Quang Vinh 2400892255 2400892255 2101. Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ Thị Trấn Tây Yên tử SƠN ĐỘNG
360 HTX chợ An Châu VCCU 2400892012 2400892012 811. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.