DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
321 HTX nông dân 98 200207000013 11. Trồng cây hàng năm Xã Tân Sỏi YÊN THẾ
322 HTX dùng nước thôn Trại Đồng 20I098004060 491. Vận tải đường sắt Xã Nghĩa Trung VIỆT YÊN
323 HTX Hòa Mai 20I098984010 14. Chăn nuôi Xã Hương Mai VIỆT YÊN
324 HTX Từ Thiện Tâm 200207000010 11. Trồng cây hàng năm Xã Hương Vĩ YÊN THẾ
325 HTX thanh niên Minh Đức 2OI098984047 11. Trồng cây hàng năm Xã Nghĩa Trung VIỆT YÊN
326 HTX dịch vụ NN Ải Quảng 2OI098984038 491. Vận tải đường sắt Xã Trung Sơn VIỆT YÊN
327 HTX Tiểu thủ công nghiệp An Lạc 20G000295 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Xã An Lạc SƠN ĐỘNG
328 HTX dùng nước thôn Sen Hồ 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
329 HTX chăn nuôi Toàn Thắng 2007I00127 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Xã Tăng Tiến VIỆT YÊN
330 HTX NN An Thành 20D7000181 11. Trồng cây hàng năm Xã Tân Mộc LỤC NGẠN
331 HTX môi trường Thịnh An 2400800692 2007000218 . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Xã Hồng Thái VIỆT YÊN
332 HTX sản xuất KD dịch vụ chế biến lâm nông sản Nam tùng 20D7000172 11. Trồng cây hàng năm Xã Biển Động LỤC NGẠN
333 HTX NN tổng hợp An Bá 2400799768 2007G000008 14. Chăn nuôi Xã An Bá SƠN ĐỘNG
334 HTX dùng nước thôn Rèn, xã Minh Đức 2OI098984023 491. Vận tải đường sắt VIỆT YÊN
335 HTX DV tổng hợp Quả 2OI098984031 491. Vận tải đường sắt Xã Trung Sơn VIỆT YÊN
336 HTX Cựu chiến binh sản xuất, tiêu thụ mỳ gạo Chũ 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
337 HTX Bình Minh 20G070003 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã An Châu SƠN ĐỘNG
338 HTX dùng nước thôn Ruồng 2OI098984036 491. Vận tải đường sắt Xã Thượng Lan VIỆT YÊN
339 HTX dịch vụ NN thôn 7 2OI098984032 491. Vận tải đường sắt Xã Tăng Tiến VIỆT YÊN
340 HTX Thương mại dịch vụ NN Phúc thịnh 2400389497 20D7000186 491. Vận tải đường sắt Xã Phì Điền LỤC NGẠN
341 HTX NN Việt Hà 20I0980004056 11. Trồng cây hàng năm Xã Việt Tiến VIỆT YÊN
342 HTX NN và sản xuất KD tổng hợp sao sáng. 32. Nuôi trồng thủy sản Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
343 HTX dịch vụ NN tổng hợp An Lập 2007D000002 14. Chăn nuôi SƠN ĐỘNG
344 HTX dùng nước thôn Bình Minh, xã Minh Đức 2OI098984022 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã Minh Đức VIỆT YÊN
345 HTX sản xuất và tiêu thụ mỳ Xuân Sâm 491. Vận tải đường sắt Xã Nam Dương LỤC NGẠN
346 HTX Chăn nuôi Trường Thịnh 20G000093 14. Chăn nuôi Xã An Bá SƠN ĐỘNG
347 HTX dùng nước thôn Ngân Đài, xã Minh Đức 2OI098984029 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã Minh Đức VIỆT YÊN
348 HTX Dịch vụ NN thôn Chằm 2OI098984033 491. Vận tải đường sắt Xã Tăng Tiến VIỆT YÊN
349 HTX Thương mại dịch vụ NN T&T 2400557536 20D7000187 11. Trồng cây hàng năm Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
350 HTX Dịch vụ NN Tự Lạn 2400792628 491. Vận tải đường sắt Xã Tự Lạn VIỆT YÊN
351 HTX dùng nước thôn Mỏ thổ, xã Minh Đức 2OI098984024 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã Minh Đức VIỆT YÊN
352 HTX sản xuất KD chế biến lâm, nông sản Phúc Long 20D7000176 491. Vận tải đường sắt Xã Biển Động LỤC NGẠN
353 HTX sản xuất và xây dựng Sơn Động 2007G000009 491. Vận tải đường sắt SƠN ĐỘNG
354 HTX Lộc Phát 11. Trồng cây hàng năm Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
355 HTX An toàn thực phẩm thị trấn Thanh Sơn 20G000409 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Thị trấn Thanh Sơn SƠN ĐỘNG
356 HTX dùng nước thôn Ngân Sơn, xã Minh Đức 2OI098984021 491. Vận tải đường sắt VIỆT YÊN
357 HTX dịch vụ NN Thôn Chùa 2OI098984034 491. Vận tải đường sắt Xã Tăng Tiến VIỆT YÊN
358 HTX Vệ sinh môi trường thị trấn An Châu 2400522075 0031SĐ 22/11/2004 . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG
359 HTX dịch vụ NN thôn Ninh Khánh 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
360 HTX dùng nước thôn Đức Thắng 2OI098984035 491. Vận tải đường sắt VIỆT YÊN

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.