Tiếp tục có cơ chế chính, sách hỗ trợ các hợp tác xã phát triển sản xuất

<p class="rtejustify">Ngày 25-6, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phát triển Kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Phó trưởng BCĐ tổ chức buổi làm việc với BCĐ Phát triển KTTT huyện Tân Yên về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, huyện Tân Yên thành lập mới 12 hợp tác xã (HTX) với vốn điều lệ hơn 26 tỷ đồng, nâng tổng số lên 82 đơn vị; trong đó có 54 HTX nông nghiệp, 6 HTX tiểu thủ công nghiệp và 16 đơn vị dịch vụ quản lý chợ, vận tải, vệ sinh môi trường, điện và 4 quỹ tín dụng. Để các HTX hoạt động hiệu quả, BCĐ Phát triển KTTT huyện đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất tiên tiến, xây dựng thương hiệu, nhãn mác bao bì cho các thành viên HTX. Chỉ đạo phòng chuyên môn tổng hợp nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng trụ sở, mua đất… của các HTX. Trên địa bàn huyện có một số HTX đang hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết mang lại hiệu quả cao như: Vinh Quang, Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Minh Quang, Tâm Đức, Sản xuất tiêu thụ lợn sạch Tân Yên… Tại đây, BCĐ Phát triển KTTT huyện nêu những khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất của các HTX nhất là vấn đề trụ sở, vốn, liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và ổn định đầu ra; các HTX dùng nước hoạt động cầm chừng… Sau khi tìm hiểu và lắng nghe các ý kiến, đại diện lãnh đạo BCĐ Phát triển KTTT tỉnh đánh giá những kết quả huyện Tân Yên đã đạt được, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác. Tuy nhiên, để KTTT huyện phát triển đa dạng, hiệu quả, địa phương cần tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các đơn vị về vốn, cơ sở hạ tầng và kết nối liên kết bao tiêu sản phẩm; trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ các HTX nông nghiệp. Rà soát lại nhu cầu của các HTX theo đúng tinh thần Nghị quyết 24 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đây, huyện nắm bắt kịp thời nguyện vọng của HTX để hỗ trợ sản xuất, tháo gỡ khó khăn; đồng thời địa phương cần kiên quyết xóa bỏ đơn vị yếu kém và thuộc diện giải thể bắt buộc. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác đến tham quan mô hình sản xuất của HTX Măng lục trúc xã Ngọc Châu và HTX Kinh doanh dịch vụ Tân Tiến, xã Phúc Sơn.</p>

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.