Trình tự các thủ tục xin tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang và Quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, quy định về việc kết nạp đơn vị thành viên.

 Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang hướng dẫn thủ tục và hồ sơ kết nạp đơn vị thành viên, như sau:

I. Về thủ tục gồm các bước sau:

1. Các đơn vị là HTX; Liên hiệp HTX; Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (thành viên chính thức); tổ hợp tác; các tổ chức kinh tế - xã hội; các hội; hiệp hội ngành nghề; các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo; các tổ chức kinh tế khác (thành viên liên kết) có nguyện vọng gia nhập thành viên, gặp trực tiếp Phòng Tư vấn-Hỗ trợ, các chuyên viên của Liên minh HTX tỉnh để được tư vấn và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

  2. Sau khi được tư vấn và cung cấp thông tin, đơn vị xét thấy có nhu cầu tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh, viết đơn và lập hồ sơ gửi Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh (qua phòng Tư vấn – Hỗ trợ).

 3. Phòng Tư vấn - Hỗ trợ có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định, lập tờ trình Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh xem xét quyết định công nhận. Khi được Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh phê duyệt đơn và ra quyết định kết nạp, đơn vị được công nhận là thành viên Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang kể từ ngày ký quyết định. Sau khi có quyết định kết nạp, Phòng Tư vấn-Hỗ trợ gửi giấy mời đến các đơn vị được kết nạp, bố trí thời gian, không gian, địa điểm và tiến hành tổ chức lễ kết nạp thành viên.

II. Hồ sơ xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh, bao gồm:

1. Hồ sơ thành lập HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp (phô tô 01 bản).

 Đối với Tổ hợp tác: Hợp đồng hợp tác (phô tô 01 bản).

 2. Giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp (phô tô 01 bản)

3. Đơn xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh  Bắc Giang (Tải mẫu đơn tại đây).

 Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Phòng Tư vấn & Hỗ trợ

Phân loại thông tin hỗ trợ: 

4-Tham gia thành viên Liên minh HtX tỉnh.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.