Một số kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Quý 03 năm 2021

Trong quý 3/2021, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã từng bước được kiểm soát chặt chẽ; một số các loại hình kinh doanh dịch vụ và hoạt động xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Liên minh HTX tỉnh thường xuyên bám sát vào chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch Covid 19, linh động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam, của UBND tỉnh giao, qua đó đã triển khai được nhiều nhiệm vụ, với kết quả đáng khích lệ như sau:

Trong Quý toàn tỉnh thành lập mới được 29 HTX; vận động 06 đơn vị xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Công tác xúc tiến thương mại được đặc biệt được quan tâm, là một trong những tỉnh triển khai tích cực, hiệu quả chương trình 503 của liên minh HTX Việt Nam. Từ 15/8/2021 đến nay Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã tổng hợp 115 sản phẩm của 53 HTX và 01 công ty liên kết đăng lên Cổng thông tin kết nối cung – cầu sản phẩm (http://lmhtxvnmart.com.vn) của Liên minh HTX Việt Nam. Phối hợp với Cửa hàng TokyoFood của tỉnh kết nối cho 14 HTX đưa sản phẩm nông sản chủ lực, đạt tiêu chuẩn OCOP tiêu thụ tại hệ thống Cửa hàng.

Thường trực và cán bộ Liên minh họp giao ban trực tuyến triển khai chương trình 503 của Liên minh HTX Việt Nam về công tác xúc tiến thương mại giúp các HTX trên địa bàn tỉnh.

Quản lý hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số vốn 17.546 triệu đồng với 43 dự án đang vay. Quản lý trên 2 tỷ đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm cho các HTX vay giải quyết việc làm, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Tổ chức 03 hội nghị đánh giá tiềm năng và 02 lớp tập huấn đối với 03 HTX hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị.

Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án theo nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gộp 02 đề án thành 01 đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Hoàn thiện các báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; báo cáo tổng kết 10 thi hành Luật HTX năm 2012 theo Chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang thăm và làm việc với Quỹ Tín dụng nhân dân Tân Hưng về tình hình hoạt động và những khó khăn do dịch Covid-19

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh còn triển khai rất nhiều các nhiệm vụ quan trọng khác như: Triển khai thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khảo sát các HTX toàn tỉnh về khó khăn của các HTX ảnh hưởng do dịch Covid-19 đặc biệt về vốn để giúp các HTX tháo gỡ khó khăn. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo khó khăn của HTX do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và chuyển đổi số.. Quản trị, phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang (lmhtx.bacgiang.gov.vn) với hàng 1000 lượt truy cập mỗi ngày. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho HTX tiểu thủ công nghiệp thương binh Việt Lập, huyện Tân Yên được giải quyết chính sách thuế theo quy định….

Quý IV năm 2021, Liên minh HTX cùng các HTX trên địa bàn tỉnh tập trung cao thực hiện kế hoạch số 4833/KH-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc Phát động đợt thi đua “nước rút” - chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. Liên minh HTX tỉnh sẽ khắc phục khó khăn trên mọi mặt tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong chương trình công tác năm 2021.

Nguyễn Văn Tùng - Phó Chánh Văn phòng

Năm báo cáo: 

2021

File báo cáo: 

Kỳ báo cáo: 

Quý 3
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.