Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh lần thứ 3, khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 3, khóa VI (2020-2025). Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 3, khóa VI  tập trung bàn và thông qua một số nội dung trình hội nghị Ban Chấp hành như: báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ cần tập trung những tháng cuối năm 2021; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang khoá VI, nhiệm kỳ 2020- 2025; xét kết nạp các đơn vị, HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đợt 2/2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch thay mặt Thường trực báo cáo Ban Thường vụ về kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 10 tháng đầu năm. Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực, toàn diện đến các ngành, lĩnh vực kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Bên cạnh việc triển khai và chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phòng chống dịch Covid 19, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã tập trung chỉ đạo đến nay cơ bản hoàn chương trình, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra, trong đó hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như: Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” theo đó đã xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 với nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành hiệu quả mục tiêu của Đề án; triển khai thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, giúp các HTX tiêu thụ nông sản trong mùa dịch; thực hiên nghiêm túc, có hiệu quả trương trình kết nối cung cầu hàng hóa theo chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại cho các HTX trong tỉnh theo hình thức thương mại điện tử nhằm phù hợp với tình hình mới; hoàn thành chỉ tiêu tư vấn thành lập hợp tác xã, chỉ tiêu kết nạp thành viên và kế hoạch bồi dưỡng tập huấn…Đối với việc xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch đã báo cáo Ban Thường vụ quy trình xây dựng dự thảo của Thường trực, theo đó Thường trực đã căn cứ Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam để xây dựng các nội dung, có tiếp thu, lựa chọn nội dung phù hợp với hoạt động và tình hình của Liên minh HTX tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung do Thường trực báo cáo. Đánh giá cao nỗ lực của Thường trực Liên minh HTX tỉnh thời gian qua lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, chương trình đã đề ra với những kết quả rất rõ nét.

 Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Thường trực Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, hoàn thiện các nội dung hai dự thảo nêu trên. Căn cứ vào diễn biến thực tế và sự chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid, Thường trực Liên minh HTX tỉnh sẽ báo cáo xin ý kiến Ban Chấp hành bằng hình thức thích hợp. Đồng thời tập trung chỉ đạo hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ nhất trí kết nạp 14 đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đợt 2 năm 2021./.

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.