Liên minh HTX tỉnh tăng cường, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã phù hợp với tình hình mới

Diễn biến dịch bệnh Covid trên cả nước và đặc biệt đối với tỉnh Bắc Giang trong năm 2021 đã gây khó khăn cho các hoạt động nói chung trong đó có hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX của Liên minh HTX tỉnh. Tuy nhiên xác định công tác bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực HTX, sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX là hết sức cần thiết nhằm góp phần khắc phục tồn tại hạn chế về năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ HTX để góp phần nâng cao năng lực cán bộ quản lý ngày càng tiếp cận được thông tin, chính sách đổi mới, phát triển của HTX trong tỉnh. Để thích ứng với tình hình mới, công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của các HTX. Về nội dung tập huấn, bồi dưỡng, Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức khảo sát nhu cầu thực tế của các HTX toàn tỉnh cùng với đề nghị của UBND các huyện, thành phố, từ đó  liên hệ với Trường bồi dưỡng cán bộ thuộc Liên minh HTX Việt nam và các Trường đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NN và PTNT; Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang… để thống nhất về các chuyên đề, giảng viên giảng dạy. Nội dung các chuyên đề giảng dạy năm 2021 đã được biên soạn phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực HTX (kế toán; kiểm soát; chăn nuôi, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao...); các giảng viên đều là trưởng, phó khoa của các trường có trình độ cao, kinh nghiệm giảng dạy cho các HTX nhiều năm.

Trên cơ sở Kế hoạch số 17/KH-LM ngày 19/3/2021 của Liên minh HTX tỉnh về bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX, Liên hiệp HTX; sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX năm 2021. Ngay từ tháng 4/2021 Liên minh Hợp tác xã sớm triển khai tổ chức được một lớp bồi dưỡng tập huấn cho thành viên HTX trồng trọt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với 55 học viên tham dự, đồng thời phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang mở một lớp bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ chủ chốt các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc địa bàn thành phố với 55 học viên tham dự.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid đối với tỉnh Bắc Giang, không thể tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn theo đúng kế hoạch được và đến tháng 10/2021, tình hình dịch covid -19 đã cơ bản được khống chế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã sớm triển khai các lớp tập huấn theo kế hoạch đề ra, cụ thể đã phối hợp với UBND huyện Yên Dũng tổ chức một lớp bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX trên địa bàn huyện với 70 học viên và một lớp sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX với 95 học viên; phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức một lớp sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX với 92 học viên; đồng thời, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì tổ chức một lớp tập huấn nghiệp vụ chăn nuôi công nghệ cao với 49 cán bộ quản lý HTX thuộc lĩnh vực chăn nuôi và tổ chức một lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát HTX nông nghiệp với 83 học viên... Như vậy, tính đến hết tháng 10/2021 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra với 05 lớp bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực hợp tác xã và 02 lớp sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX. thông qua các lớp bồi dưỡng tập huấn, 100% học viên đánh giá cao các giảng viên đã giảng dạy, truyền đạt kiến thức đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành HTX, kỹ năng sản xuất sản phẩm hàng hóa và có thêm kiến thức để dẫn dắt HTX nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, áp dụng, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới. Sau thời gian học lý thuyết, kết hợp với việc tham quan học tập các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh, nhiều HTX đã liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh ký hợp đồng, hợp tác sản xuất kinh doanh, mua bán sản phẩm hai chiều đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Về lớp sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX, sau khóa học nhìn chung học viên cơ bản nắm được Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan, tự vận dụng, áp dụng quy trình thành lập HTX và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập HTX. Các lớp sáng lập viên được tổ chức trên địa bàn huyện đều có số lượng thành lập HTX mới lớn hơn so với các huyện chưa được tổ chức.

Qua việc triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX năm 2021 trong tình hình dịch bệnh, Liên minh HTX tỉnh cũng nhận thấy một số hạn chế cần khắc phục đó là: do nguồn kinh phí dành cho nội dung này của tỉnh còn hạn chế do đó chưa đáp ứng được nhu cầu của các HTX, liên hiệp HTX trong tỉnh; hình thức tổ chức tập huấn tập trung gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh; một số nội dung chuyên đề cần được tập trung chuyên sâu hơn nữa nhằm thích ứng với tình hình mới hiện nay (chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, xúc tiến thương mại…).

 Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tập huấn thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 25/8/2021. Bám sát nhu cầu, nguyện vọng và tình hình thực tế trong bồi dưỡng nguồn nhân lực của các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh để tăng cường đổi mới công tác tổ chức tập huấn, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX theo hướng đào tạo từ thực tiễn, chú trọng phổ biến kinh nghiệm từ các mô hình HTX trong tỉnh, trong nước hoạt động hiệu quả để đào tạo, nhân rộng mô hình trong tỉnh; đổi mới, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về hội nhập trong quá trình xây dựng phát triển HTX, đảm bảo xây dựng hợp tác xã theo chuỗi giá trị bền vững, trong đó tập trung đào tạo cán bộ quản lý, điều hành hoạt động HTX có năng lực quản trị tốt, am hiểu thị trường, thích nghi nhanh với cơ chế thị trường góp phần nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường liên doanh liên kết, từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém đưa kinh tế tập thể,HTX ngày càng phát triển, phát triển bền vững.

Một số hình ảnh các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2021

Hình ảnh lớp bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX trồng trọt ứng dụng công nghệ cao

Hình ảnh lớp bồi dưỡng tập huấn sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX tại huyện Yên Dũng

Ông Trần Quang Hùng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực kiểm soát HTX

Ông Nguyễn Trung Điện-Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp lúa vàng Yên Dũng chia sẻ kinh nghiệm,
các hoạt của HTX tại hội trường của HTX 

Lớp bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực kiểm soát HTX thăm mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, củ quả HTX Đại Đồng

Hình ảnh lớp bồi dưỡng tập huấn sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX tại huyện Yên Thế

Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Phòng Tư vấn Hỗ trợ

Phân loại tin hoạt động: 

Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.