Cấp Giấy chứng nhận 39 sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị đánh giá chấm điểm các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021 trên địa tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang cho 39 sản phẩm. Trong đó công nhận có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao là sản phẩm Dưa kim Hoàng Hậu của HTX rau sạch Yên Dũng và sản phẩm Sâm nam núi Dành khô của HTX sản xuất và tiêu thụ Sâm nam núi Dành.

Danh sách 37 sản phẩm đạt hạng 3 sao gồm: 

Trong 39 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2021 có 32 sản phẩm là của các HTX chiếm 82,1% tổng số sản phẩm được cấp chứng nhận.

Tính đến tháng 12/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 156 sản phẩm OCOP, trong đó sản phẩm của HTX là 120/156 sản phẩm chiếm 76,9% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh. Điều này chứng minh cho vai trò chủ đạo của HTX trong Chương trình OCOP tại tỉnh Bắc Giang.

Xem chi tiết Quyết định Tại đây

Nguyễn Văn Thành – Phòng Nghiệp vụ

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.