Đại hội thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng, Lạng Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/12/2021, Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) Tân Hưng, huyện Lạng Giang đã tổ chức thành công Đại hội thành viên HTX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quang Hùng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang; đại biểu đại diện Phòng nông nghiệp; phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lạng Giang; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Hưng cùng 26 đại biểu là thành viên chính thức của HTX.

Tại Đại hội HTX đã thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2021 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị HTX; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát HTX; Báo cáo tài chính của HTX. Đại hội cũng thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ HTX và kết nạp thành viên HTX.

Ông Trần Quang Hùng- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng hoa Chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, HTX nông nghiệp Tân Hưng đã duy trì và phát huy tốt các hoạt động dịch vụ truyền thống của HTX như: cung ứng vật tư nông nghiệp; cung ứng giống; thức ăn chăn nuôi; thủy lợi, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt…đồng thời mạnh dạn mở thêm cửa hàng cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ thành viên và đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh, ký hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho thành viên HTX. Bộ máy quản lý của Hợp tác xã được kiện toàn kịp thời, hoạt động bài bản, thành viên ngày càng gắn kết, tham gia tích cực vào hoạt động chung. HTX đã cơ bản đạt và vượt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước đề ra như: tổng nguồn vốn hoạt động tăng trên 231 triệu đồng (tăng 41,5% so với nhiệm kỳ trước); tài sản cố định tăng hơn 1,3 tỷ (tăng 211% so với nhiệm kỳ trước); riêng lợi nhuận dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp đạt trên 351.triệu đồng. Có thể khẳng định, HTX đã góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của xã.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Hùng- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đánh giá cao kết quả đạt được của HTX NN Tân Hưng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị HTX tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; thực hiện tốt các giải pháp HTX đưa ra, như: mỗi thành viên Hội đồng quản trị cần thường xuyên học hỏi, nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạo, kinh doanh; tâm huyết gắn bó với HTX; đề cao tính dân chủ, đoàn kết, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… để có thể lãnh đạo HTX tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2021 – 2026  đề ra. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các phòng thuộc UBND huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ cho HTX thực hiện các dịch vụ, tham gia chương trình phát triển KT-XH ở địa phương, để HTX NN Tân Hưng tiếp tục phát triển.

Ông Trần Quang Hùng- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên; Kiểm soát HTX gồm 01 thành viên (bằng hình chức bỏ phiếu kín); ông Vũ Văn Lực tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Giám đốc HTX NN Tân Hưng, huyện Lạng Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phạm Trọng Quang - Chủ nhiệm UBKT

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.