Quỹ tín dụng nhân dân Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang Đơn vị dẫn đầu thi đua khối các HTX năm 2021

Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Tân Dĩnh được thành lập ngày 05/10/1995 và qua ba lần chuyển đổi theo Luật HTX năm 1996; 2003 và Luật HTX năm 2012. Quỹ được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động kinh doanh trên địa bàn xã Tân Dĩnh huyện Lạng Giang. Tính đến 31/12/2021 Quỹ có 1.491 thành viên. Vốn điều lệ là: 5.797 triệu đồng, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 486 triệu đồng, quỹ đầu tư phát triển là 3.112 triệu đồng và các quỹ khác đưa tổng số vốn tự có: 11.919 triệu đồng. Đây là nguồn vốn rất quan trọng để bảo đảm tỷ lệ huy động, cho vay và bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh. Đội ngũ cán bộ Quỹ có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy định, đáp ứng được yêu cầu (trình độ đại học chiếm 82%, cao đẳng chiếm 18%). 

Ảnh đồng chí Lê  Ô Pích- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2021 cho Quỹ TDND Tân Dĩnh

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát vô cùng phức tạp và kéo dài; tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Ngân hàng quanh khu vực; giá cả thị trường biến động mạnh, lên xuống thất thường; tiêu thụ sản phẩm chậm, chăn nuôi thua lỗ,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của thành viên, đến hoạt động của Quỹ TDND Tân Dĩnh. Song, bám sát mục tiêu “Tăng trưởng an toàn - hiệu quả - bền vững” và các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ Đại hội năm 2021 đề ra, HĐQT Quỹ TDND Tân Dĩnh đã tập trung chỉ đạo phát huy những lợi thế, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, đưa kết quả kinh doanh của năm an toàn hiệu quả, không những đạt mà còn vượt kế hoạch Đại hội năm 2021 đề ra.

Tính đến hết 31/12/2021: Tổng nguồn vốn: 223 tỷ 951 triệu đồng, so với năm 2020 tăng 35 tỷ 437 triệu đồng (tăng 18,8%), đứng đầu toàn tỉnh. Vốn huy động tiền gửi: 198 tỷ 638 triệu đồng, so với năm 2020 tăng 33 tỷ 554 triệu đồng (tăng 20,3%), đứng đầu toàn tỉnh. Vốn điều lệ: 5 tỷ 797 triệu đồng, so với năm 2020 tăng 659 triệu đồng (tăng 12,8%). Vốn vay Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh tỉnh  Bắc Giang: 7 tỷ đồng, so với năm 2020 giảm 1 tỷ đồng (giảm 12,5%). Tiền gửi tại Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh tỉnh  Bắc Giang: 11 tỷ 722  triệu đồng luôn để sẵn sàng chi trả khách hàng tiền gửi có nhu cầu rút trước hạn. Phát triển thêm 27 thành viên so với năm 2020. Tổng dư  nợ đạt 205 tỷ 866  triệu đồng, so với năm 2020 tăng 34 tỷ 891 triệu đồng (tăng 20,4%). Lợi nhuận trước thuế 2,622 tỷ đồng, so với năm 2020 tăng 514 triệu (tăng 24,4%)

Có được kết quả trên, trước hết là có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Liên minh HTX tỉnh và sự hỗ trợ vốn kịp thời của Ngân hàng HTX chi nhánh tỉnh Bắc Giang cùng với việc tạo điều kiện của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang và sự cố gắng, linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Quỹ cùng toàn thể thành viên Quỹ đã tin tưởng và ủng hộ Quỹ trong năm 2021.

Từ những kết quả đã đạt được của Quỹ, năm 2021 Quỹ tín dụng nhân dân Tân Dĩnh một trong hai đơn vị đứng đầu khối thi đua các hợp tác xã, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua là đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang năm 2021; được Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang tặng giấy khen đơn vị đạt chuẩn văn hoá trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2021.

Ông Trần Quang Hùng- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh  tặng hoa chúc mừng Quỹ

Năm 2022, phát huy những kết quả đạt được Quỹ đề ra mục tiêu: tăng trưởng 20% so với năm 2021; kết quả kinh doanh sau thuế đạt 2,215 tỷ đồng; phát triển thêm 70 thành viên và tiếp tục được xếp loại A.

Phạm Trọng Quang - Chủ nhiệm UBKT

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.