Hội nghị triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 và nông nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp cao cho các Hợp tác xã

Ngày 14.3.2022, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn các hợp tác xã (HTX) tham gia thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025”. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị.

Ngay sau khi Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, Liên minh HTX tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố lựa chọn, giới thiệu các HTX tham gia thực hiện Đề án. Với 26 HTX được giới thiệu, Hội đồng thẩm định lựa chọn HTX gồm đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, sở Nông nghiệp & PTNT và Liên minh HTX tỉnh đã lựa chọn được 09 HTX đủ tiêu chuẩn tham gia thực hiện Đề án. Đối với mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có 04 HTX được lựa chọn,  cụ thể là: 01 mô hình HTX trồng cây ăn quả; 01 mô hình HTX trồng, chế biến sản phẩm từ cây dược liệu; 01 mô hình HTX sản xuất rau, hoa các loại trong nhà màng; 01 mô hình HTX chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (còn 01 mô hình HTX sản xuất, tiêu thụ mì ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự Hội đồng thống nhất tiếp tục xem xét lựa chọn bổ sung thực hiện trong thời gian tới khi đáp ứng đủ điều kiện). Đối với mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao có 05 HTX được chọn, cụ thể là: 02 mô hình HTX khởi nghiệp trồng cây ăn quả; 02 mô hình HTX khởi nghiệp sản xuất rau, hoa các loại trong nhà màng; 01 mô hình khởi nghiệp HTX nuôi trồng thủy sản nội địa.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo kết quả lựa chọn HTX tham gia thực hiện Đề án và các nội dung hỗ trợ mà từng loại mô hình HTX được thụ hưởng theo Quyết định ban hành của UBND tỉnh. Các HTX đã trao đổi, đề xuất nội dung mà đơn vị đang cần đầu tư để Liên minh HTX tư vấn giải đáp, đảm bảo các nội dung HTX lựa chọn là cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX được lựa chọn tham gia thực hiện Đề án phát huy sự chủ động, tích cực phối hợp Liên minh HTX tỉnh triển khai từng nội dung hỗ trợ đảm bảo quy định của Nhà nước, trước mắt nghiên cứu cụ thể các nội dung đề xuất HTX dự kiến áp dụng để Liên minh HTX tỉnh tổng hợp xây dựng kế hoạch triển khai Đề án. Đồng thời Liên minh HTX tỉnh tích cực phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện có HTX được lựa chọn hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho HTX trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu quả của Đề án đã được phê duyệt.

Vũ Thị Thanh Huyền, Phòng Nghiệp vụ

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.