Một số kết quả hoạt động nổi bật của Liên minh HTX tỉnh quý I năm 2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, trong trong quý 1 Liên minh HTX tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Tổ chức  Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể, HTX của tỉnh, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022 cho các đơn vị trong khối thi đua HTX.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch năm 2022 thực hiện Đề án: “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, đã tổ chức các Hội nghị hướng dẫn các HTX được lựa chọn đăng ký nội dung đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị triển khai Đề án 4.0

Triển khai xây dựng dự thảo Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán cho các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” để trình Chủ tịch UBND tỉnh theo Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh.

Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu xây dựng  “Đề án thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác” trực thuộc Liên minh HTX tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 548/UBND-KTTH ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh.  

Công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, Liên hiệp HTX: Trong quý đã có 12 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh là 961 HTX. Tuyên truyền vận động 8 đơn vị có đơn xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tiếp nhận nguồn vốn từ ngân sách cho vay bổ sung Quỹ; tiếp tục quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ theo quy định và đảm bảo phát huy hiệu quả, giải ngân cho vay các dự án của HTX, thành viên HTX đủ điều kiện và thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng nguồn vốn vay của các dự án.

Ban hành kế hoạch bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX, liên hiệp HTX, sáng lập viên thành lập HTX năm 2022, trong quý đã triển khai xong phối hợp với các Trường Đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh biên soạn nội dung, giáo trình, lựa chọn giảng viên phù hợp với nhu cầu tập huấn của các đối tượng.

Công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được quan tâm: Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chào xuân Nhâm Dần 2022. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, giúp HTX Như Hoa, huyện Việt Yên đăng ký 01 gian hàng (300m2 ) đưa các sản phẩm OCOP của HTX và sản phẩm đặc trưng chủ lực của tỉnh do các HTX sản xuất, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm, Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thúy Dung, PCT Thường trực Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc Hội nghị kết nối Cung – Cầu Xuân Nhâm Dần 2022

Phối hợp với Ban Dân tộc trong việc mở lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cho các HTX hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu, khảo sát và đề xuất 03 dự án đối với các HTX đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn để hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Công tác Thi đua, Khen thưởng: tại Hội nghị tổng kết thành viên đã tiến hành biểu dương các HTX được khen thưởng năm 2021 với 02 HTX được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 8 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”  của Liên minh HTX Việt Nam và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Với vai trò là Trưởng khối thi đua các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã phát động thi đua đầu năm và hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh và cán bộ, viên chức cơ quan.

Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Nguyễn Văn Tùng - Phó Chánh văn phòng

Năm báo cáo: 

2022

File báo cáo: 

Kỳ báo cáo: 

Quý 1
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.