Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 30 sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022.

Một số sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang trưng bày tại Hội nghị xúc tiến thương mại

Theo đó, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang cho 30 sản phẩm. Trong đó công nhận có 08 sản phẩm đạt hạng 4 sao (01 sản phẩm có tiềm năng đạt hạng 5 sao) và 22 sản phẩm đạt hạng 3 sao, cụ thể như sau:

Danh sách 08 sản phẩm đạt hạng 4 sao gồm: 

Danh sách 22 sản phẩm đạt hạng 3 sao gồm:

Trong 30 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang đợt 1 năm 2022 có 24 sản phẩm là của các HTX, THT chiếm 80% tổng số sản phẩm được cấp chứng nhận.

Tính đến 31/8/2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 180 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó sản phẩm của HTX là 144/180 sản phẩm chiếm 80% tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh. Điều này chứng minh cho vai trò chủ đạo của HTX, THT trong Chương trình OCOP tại tỉnh Bắc Giang.

Các sản phẩm được công nhận đạt các hạng sao trong Quyết định được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được khen thưởng theo quy định. Đồng thời, được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định.

 Xem chi tiết Quyết định Tại đây

Nguyễn Văn Thành – Phòng Nghiệp vụ

Phân loại tin hoạt động: 

Chương trình đề án
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.