Hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, được sự nhất trí của lãnh đạo UBND tỉnh. Chiều ngày 24/10/2022, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Liên minh HTX tỉnh khóa VI; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và một số HTX có sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh. Theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang; có tư cách pháp nhân hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Liên minh HTX tỉnh về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, kinh phí hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Trung tâm thực hiện chức năng tư vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững trong các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công cho các thành viên của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác về pháp lý, đầu tư, khoa học và công nghệ, đào tạo, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh trao Quyết định thành lập
Trung tâm cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và các đồng chí Thường trực Liên minh HTX Việt Nam thời gian qua đã dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao với hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới được ban cùng với việc Quốc hội khóa XV đang tiến hành các bước để sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 là những minh chứng thể hiện rõ nét nhất sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong giai đoạn mới hiện nay. Tại Quyết định 663/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh giao nhiệm vụ và kỳ vọng vào vai trò và giá trị của Trung tâm mang lại. Tuy nhiên, để hoạt động của Trung tâm đạt được như mong muốn thì cần sự chung tay, góp sức, sát sao để những bước đi đầu tiên của Trung tâm thực sự chắc chắn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh, Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX tỉnh được tiếp cận các Chương trình, đề án hỗ trợ của Liên minh HTX Việt nam để triển khai tại địa bàn của tỉnh Bắc Giang; chỉ đạo các phòng ban, các Trung tâm thuộc Liên minh HTX Việt Nam phối hợp hỗ trợ Trung tâm thuộc Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trong các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối với các nhà phân phối trong nước, quốc tế để giới thiệu, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể, quan tâm chỉ đạo về nội dung công việc; bố trí cơ sở vật chất đảm bảo; bố trí cán bộ kiêm nhiệm hợp lý và quản lý số người làm việc giúp cho Trung tâm nhanh chóng triển khai công việc. Trong thời gian chờ xây dựng trụ sở mới, trong điều kiện còn chưa đủ biên chế, nhân sự làm việc nhưng Trung tâm vẫn phải triển khai các hoạt động và phải có kết quả cụ thể; cần phải xây dựng kế hoạch công việc cho từng năm và lộ trình cho cả giai đoạn để hoạt động của Trung tâm thực sự đạt hiệu quả như kỳ vọng của lãnh đạo UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh tặng hoa
chúc mừng Liên minh HTX tỉnh

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm, tạo  điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đối với khu vực kinh tế tập thể nói chung và Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang nói riêng. Những kết quả của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đạt được thời gian qua rất đáng khích lệ, Bắc Giang là một trong những tỉnh có phong trào kinh tế tập thể mạnh trong cả nước. Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã được thành lập đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các HTX, liên hiệp HTX cũng như phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của đất nước và cũng là một trong những Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đầu tiên được UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập. Trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang để thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: xúc tiến thương mại; tổ chức hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, HTX;… Từ đó nhân rộng mô hình Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên cả nước”.  Liên minh HTX Việt Nam cũng sẽ chỉ đạo tạo mọi điều kiện để hỗ trợ Trung tâm hỗ trợ HTX tỉnh Bắc Giang liên kết với các Trung tâm của Liên minh HTX Việt Nam và tiến tới liên kết với tất cả các Trung tâm hỗ trợ HTX trên cả nước tạo thành một chuỗi Logistics trong việc hỗ trợ các HTX liên kết, tiêu thụ sản phẩm không chỉ dừng lại ở trong nước mà tiến tới thị trường quốc tế. Với nội lưc hiện nay cùng với sự tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về con người của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mong rằng trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và có những hoạt động cụ thể tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh nhà ngày càng vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh  - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX khẳng định Trung tâm sẽ là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ, giúp đỡ cho các HTX thành viên tham gia chuỗi liên kết bền vững. Đây là cơ sở và là tiền đề cho các mục tiêu phát triển tiếp theo của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc
Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX

Đồng chí cũng khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tập thể  Trung tâm sẽ đoàn kết, cố gắng, thực hiện nghiêm túc sự định hướng của Liên minh HTX Việt Nam, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Thường trực và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; bám sát vào chương trình công tác của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Thúy - Chánh Văn phòng

Phân loại tin hoạt động: 

Hoạt động Trung tâm hỗ trợ PT HTX
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.