Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa UBND tỉnh với các HTX năm 2022

Sáng ngày 14/11/2022, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh. Chủ trì Hội nghị có đồng chí  Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh; đồng chí Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể  tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, TP và đại diện lãnh đạo gần 200 HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Ngọc Chiên cho biết lũy kế hết 9 tháng năm 2022, tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 1.032 HTX, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.457 tỷ đồng với 35.422 thành viên tham gia HTX. Qua đánh giá phân loại trong tổng số HTX có khoảng 30,3% HTX hoạt động khá, hiệu quả; 60% HTX xếp loại trung bình và 9,7% HTX hoạt động yếu kém. Toàn tỉnh có 04 Liên hiệp HTX đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 24 HTX thành viên tham gia; 122 tổ hợp tác (THT), hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như THT chăn nuôi, dịch vụ nước nông nghiệp, THT phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, THT nuôi ong, THT rau an toàn, THT vệ sinh môi trường…

Thời gian qua, lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Số HTX hoạt động hiệu quả không ngừng tăng lên. Ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình  HTX hoạt động hiệu quả, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hoàn thành mục tiêu vừa phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thành viên, người lao động. Có được kết quả trên là do sự nỗ lực, vươn lên của các HTX, liên hiệp HTX trong tỉnh. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành, tổ chức triển khai nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho KTTT của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững. Hội nghị đối thoại được tổ chức tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lắng nghe của các đồng chí lãnh đạo tỉnh để qua đó nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của các HTX, liên hiệp HTX trong hoạt động để có sự chỉ đạo kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX của tỉnh vươn lên, hoạt động theo đúng định hướng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Liên minh HTX tỉnh đã truyền tải thông tin về kế hoạch đối thoại của lãnh đạo tỉnh đến các HTX, tiếp nhận ý kiến của các tổ chức trong lĩnh vực Kinh tế tập thể, mà chủ chốt là các HTX, qua tổng hợp đã có hàng chục lượt ý kiến, đề xuất được gửi đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Sau khi nhận được ý kiến trả lời của các đơn vị, Liên minh HTX tỉnh tổng hợp thành 6 nhóm nội dung kiến nghị chính: chính sách đất đai; đầu tư cơ sở hạ tầng; tài chính, tín dụng; khoa học, công nghệ; nguồn nhân lực và một số nội dung khác liên quan đến lĩnh vực thuế, giao thông vận tải, môi trường…

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các HTX tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp khó khăn, kiến nghị của các HTX và trả lời của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố về những nội dung mà các HTX kiến nghị. Các HTX cơ bản nhất trí với ý kiến trả lời của các cơ quan chuyên môn.  Trên tinh thần chân thành và cởi mở, buổi đối thoại tiếp tục nhận được 14 lượt ý kiến phát biểu của các HTX nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Các ý kiến trao đổi tiếp tục tập trung vào các vấn đề về vốn, về đất đai, về nguồn nhân lực, về xúc tiến thương mại… Một số ý kiến đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung và có chính sách hỗ; đề nghị tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm …

Ông Nguyễn Trung Điện, Giám đốc HTX DVTH Lúa Vàng, Yên Dũng nêu khó khăn vướng mắc tại Hội nghị

Trả lời các ý kiến của các HTX liên quan đến các vấn đề được nêu tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, UBND huyện, thành phố đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời định hướng một số giải pháp giúp các HTX, liên hiệp HTX sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong các vấn đề liên quan đến quy mô vốn cho vay và chu kỳ vay; phát triển KTTT trong thời đại Công nghệ 4.0; cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh…

Đ/c Lê Bá Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phát biểu ý kiến trả lời kiến nghị của các HTX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh thời gian qua, KTTT, HTX của tỉnh nhận được nhiều sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua việc thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh để chủ động triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình. Rà soát các cơ chế, chính sách về phát triển KTTT và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển HTX, mô hình HTX kiểu mới đến toàn dân thông qua nhiều hình thức phù hợp; ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX, Liên hiệp HTX trong hoạt động; thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phát hiện các mô hình HTX tiêu biểu để nhân rộng trong toàn tỉnh...

Đ/c Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Cùng với đó, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, thành viên, người lao động trong lĩnh vực này đã góp phần thúc đẩy phong trào KTTT của tỉnh ngày càng có bước phát triển đáng ghi nhận. Số lượng HTX thành lập mới hàng năm cao, trong đó số lượng HTX hoạt động hiệu quả không ngừng tăng lên. Đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình HTX kiểu mới, sản xuất gắn với chuỗi giá trị hướng tới mục tiêu vừa phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập thành viên đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thành viên, người lao động. Các HTX hoạt động đã thúc đẩy, phát huy lợi thế của từng ngành gắn với phát triển kinh tế từng địa phương. Nhiều sản phẩm chế biến của HTX đã được người tiêu dùng ưa chuộng và đã trở thành đặc sản chất lượng cao, thương hiệu riêng của tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh luôn xác định phát triển KTTT, HTX vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp quan trọng để xây dựng, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Với quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo ra sự thống nhất trong tổ chức thực hiện từ quản lý đến hỗ trợ HTX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định UBND tỉnh sẽ tiếp thu và ghi nhận những ý kiến, đề nghị tại hội nghị. Đối với các ý kiến chưa được phát biểu tại hội nghị, đề nghị các HTX có văn bản gửi về Liên minh HTX tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh. Đồng chí chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ trả lời, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các HTX./.

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Phân loại tin hoạt động: 

Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.