Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 7, khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Sáng ngày 05/01/2023, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa VI (Nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng Thường trực Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI.

Quang cảnh Hội nghị

 Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, số lượng HTX thành lập mới duy trì ở mức cao với 99 HTX thành lập mới. Đến nay, toàn tỉnh có 994 HTX, trong đó có 835 HTX đang hoạt động, còn lại tạm ngừng hoạt động và ngừng hoạt động chờ giải thể; tổng vốn điều lệ của các HTX hơn 2,4 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 4 liên hiệp HTX lĩnh vực nông nghiệp với 24 HTX thành viên; 122 tổ hợp tác... Đến hết năm 2022 có hơn 20% số HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm, 50 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh (tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; tư vấn phát triển HTX, thành viên mới; bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại….) Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang bám sát chỉ đạo của tỉnh tập trung tham mưu nhiều Chương trình, Đề án lớn mang tính lâu dài, thực sự hỗ trợ kinh tế tập thể của tỉnh phát triển hiện đại, bền vững: Đã tham mưu UBND tỉnh tham mưu ban hành 03 đề án giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; phối hợp tham mưu nhiều nội dung quan trọng nằm trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 và  Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham mưu đưa vào Kế hoạch của UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19 và 20 của Trung ương 03 Đề án lớn giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Năm 2022, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành mình; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Liên minh HTX tỉnh khi triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể, HTX tại địa phương, tham gia các hội nghị hội thảo, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, định hướng phát triển và Nghị quyết chỉ đạo của Ban chấp hành đối với các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ đại diện lãnh đạo các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư tích cực tham mưu với tỉnh ban hành, triển khai cơ chế, chính sách cụ thể về phát triển KTTT của tỉnh như các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 và  Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ngành Ngân hàng chủ động phối hợp với Liên minh HTX và các ngành, đoàn thể rà soát nhu cầu vốn của các HTX, Liên hiệp HTX và chỉ đạo, phân công các ngân hàng thương mại làm việc cụ thể hướng dẫn các HTX tiếp cận nguồn vốn vay...; các đoàn thể Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên tích cực tuyên truyền, xây dựng, triển khai các đề án hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác phù hợp với từng đối tượng...; các huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa, Lục Ngạn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giải thể các HTX yếu kém theo quy định; các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Tân Yên... tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình HTX hoạt động theo chuỗi liên kết.

Đ/c Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã nhận được ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố và đại diện các HTX. Đại diện các HTX chia sẻ, kiến nghị với Hội nghị những khó khăn trong quá trình sản xuất đó là việc tiếp cận các nguồn vốn tại các ngân hàng thương mại khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan; sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa rõ; đề nghị tích cực triển khai chính sách hỗ trợ đưa cán bộ có trình độ làm việc tại các HTX; đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động HTX để tránh tình trạng một số đơn vị thành lập để thụ hưởng chính sách, hoạt động hình thức ảnh hưởng đến các HTX hoạt động đúng theo quy định…

Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố chia sẻ những khó khăn của các HTX, những bất cập trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ HTX. Nhất trí với các giải pháp đề ra trong đó tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và của chính các HTX về kinh tế tập thể; phân loại các nhóm HTX để quản lý và có biện pháp tháo gỡ khó khăn sát tình hình thực tế, tiếp tục triển khai các nguồn hỗ trợ, tạo động lực cho kinh tế tập thể, HTX của tỉnh phát triển theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến tâm huyết của các đồng chí ủy viên ban chấp hành, những khó khăn vướng mắc của các HTX, theo đó Liên minh HTX tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị, phối hợp với các ngành, các địa phương xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất mục tiêu năm 2023 và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện đó là toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 50 HTX trong các lĩnh vực, địa bàn; kết nạp thêm từ 15 - 20 đơn vị tham gia Liên minh HTX tỉnh; 100% cán bộ chủ chốt, quản lý, thành viên và sáng lập viên thành lập HTX được tập huấn, nâng cao trình độ. Sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo Đề án được phê duyệt. Sử dụng an toàn nguồn vốn, phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án đã được phê duyệt. Từng bước đưa Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX hoạt động hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của các HTX trên địa bàn tỉnh.Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm HTX trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ các HTX tăng cường mối liên kết, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng thị trường... Triển khai thực hiện hiệm vụ được giao tại các chương trình hành động và kế hoạch của UBND tỉnh  như Chương trình hành động số 375/CTr- UBND ngày 14/12/2020; chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022.

Những nội dung Ban Chấp hành thông qua những cơ sở để triển khai thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; góp phần xây dựng phong trào kinh tế tập thể, HTX của tỉnh có bước phát triển mới tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.