Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang năm 2022

Sáng ngày 11/01/2023, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo Hội đồng quản lý, Cơ quan quan điều hành, Ban kiểm soát Quỹ và đại diện lãnh đạo hơn 150 HTX thành viên Quỹ, HTX có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội đã trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình khôi phục sản xuất kinh doanh, các HTX tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn về vốn là vấn đề nhiều đơn vị gặp phải cần được hỗ trợ tháo gỡ của các cơ quan liên quan. Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua và bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, năm 2022 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh, tiếp nhận nguồn vốn của tỉnh giao để tạo nguồn vốn hỗ trợ phát triển các HTX, liên hiệp HTX, thành viên HTX sản xuất kinh doanh, mở rộng tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh, Hiệp Hòa phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội đồng quản lý Quỹ đã chỉ đạo Ban Giám đốc, cơ quan điều hành Quỹ thường xuyên nắm bắt tình hình của các HTX, tổng hợp khó khăn vướng mắc của các HTX do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và những khó khăn phát sinh  để  kịp thời báo cáo HĐND, UBND tỉnh, phối hợp đề xuất những giải pháp tháo gỡ hiệu quả. Tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách và tiến hành tuyên truyền thường xuyên về nguồn vốn đến các HTX, liên hiệp HTX. Tính đến hết 31/12/2022, Quỹ đã ký hợp đồng cho vay 53 lượt khách hàng với tổng số vốn cho vay hỗ trợ là 19.458 triệu đồng dải đều trên 10 huyện, thành phố và các lĩnh vực hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX.  Quỹ đã luôn thực hiện đúng phương châm hoạt động, cho vay đúng đối tượng, quy trình đơn giản, nhan gọn đã thực sự hỗ trợ cho các HTX, thành viên HTX dễ dàng tiếp cận và phát huy tốt nguồn vốn vay.

Ông Phạm Văn Thiện, Giám đốc HTX dược liệu Thiện Tâm, huyện Yên Thế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã năm 2022 và tiếp tục khẳng định sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong khi việc tiếp cận vốn của các ngân hàng thương mại còn khó khăn. Trong quá trình triển khai vốn vay, lãnh đạo Quỹ chỉ đạo các bộ phận tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng vay vốn xây dựng, hoàn thiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh…; quy trình và thủ tục cho vay vốn nhanh gọn, đúng quy định qua đó đã góp phần giúp các HTX, thành viên HTX duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động. Tại Hội nghị đại diện nhiều HTX cũng cho biết, thời gian tới với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển KTTT, HTX sẽ là những động lực, điều kiện quan trọng để các HTX của tỉnh phát triển, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu về nguồn lực hoạt động, đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục báo cáo UBND tỉnh nâng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh, xem xét cho vay các dự án với thời gian dài hơn phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất của các HTX.

Đ/c Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ghi nhận các ý kiến tham gia của đại diện các HTX và khẳng định: Thời gian qua, với sự nỗ lực của bộ máy lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã tiếp tục phát huy tốt hiệu quả, thông qua nguồn vốn của Quỹ mặc dù chưa nhiều nhưng đã đóng vai trò “đòn bẩy” hỗ trợ cho HTX, thành viên HTX để tạo lực đà, phát triển bền vững.  Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tiếp tục được sự quan tâm của tỉnh với việc bổ sung vốn điều lệ hằng năm. Thực hiện Kế hoạch 351/KH-LMHTXVN của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính Phủ, theo đó Liên minh HTX tỉnh đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh trình UBND tỉnh ban hành, là cơ sở để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 51-NQ/HĐND ngày 09/12/2022 phê duyệt chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Liên minh hTX tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Điều lệ Quỹ và các văn bản có liên quan để sớm đưa hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo Đề án. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ sau khi sắp xếp tổ chức lại theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ để kịp thời hỗ trợ khó khăn về vốn cho các HTX. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ vốn của Tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam trong đó thông qua hỗ trợ vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương, của tỉnh để các HTX, thành viên HTX tiếp cận nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao năng lực hoạt động, góp phần xây dựng và hoàn thành mục tiêu phát triển KTTT, HTX của tỉnh trong thời gian tới./.

 Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Phân loại tin hoạt động: 

Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.