Hội nghị ký chương trình phối giữa Tỉnh đoàn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh về tuyên truyền, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 – 2025

Chiều ngày 09/3/2023, Tỉnh đoàn và Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, phát triển kinh tế tậpthể, hợp tác xã giai đoạn 2023 – 2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên – Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của hai cơ quan.

 Quang cảnh hội nghị

Nhằm củng cố, hỗ trợ và phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang thống nhất xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2023 – 2025 với 6 nội dung chính mang tính thiết thực đó là (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể trong thanh niên. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động số 38-CT/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Kế hoạch số 641/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình hành động số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (2) Phối hợp thực hiện công tác tập huấn sáng lập viên, các tổ hợp tác, chủ các trang trại, hộ gia đình và các thanh niên có nhu cầu thành lập HTX. Mỗi năm phối hợp tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn sáng lập viên hoặc 01 lớp bồi dưỡng  nguồn nhân lực cho cán bộ HTX (3) Phối hợp thực hiện công tác tập huấn sáng lập viên, các tổ hợp tác, chủ các trang trại, hộ gia đình và các thanh niên có nhu cầu thành lập HTX. Đến năm 2025, toàn tỉnh tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 06 hợp tác xã thanh niên (4) Phối hợp kết nối, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của HTX thông qua các hội nghị xúc tiến thương mại, thông qua các hội chợ, triển lãm, qua các sàn giao dịch điện tử…(5) Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX. Phối hợp tham gia hỗ trợ công tác khảo sát đánh giá sự hài lòng của HTX với cấp ủy, chính quyền địa phương hàng năm (6) Phối hợp giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Liên minh HTX tỉnh; phối hợp giới thiệu lao động trẻ về làm việc tại các Hợp tác xã.

Đồng chí Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên – Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch  Liên minh HTX tỉnh thay mặt lãnh đạo 2 cơ quan ký chương trình phối hợp

Để triển khai chương trình phối hợp có hiệu quả, hai cơ quan sẽ thường xuyên trao đổi thông tin thông qua các hình thức, xây dựng, lồng ghép vào chương trình công tác hằng năm của hai đơn vị các nội dung phối hợp; xác định những nội dung phối hợp mang tính thường xuyên và những nội dung cụ thể cho từng thời điểm. Định kỳ hằng năm, kết thúc mỗi giai đoạn sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp để làm cơ sở cho giai đoạn tiếp theo./.

Nguyễn Thị Thúy- Chánh Văn phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.