Xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP Giải pháp quan trọng thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Quyết định số: 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ Tướng chính phủ xác định Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những gải pháp quan trọng hàng đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2021-2025

Với việc thực hiện hiệu quả các đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng, thế mạnh, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020 đã phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra các sản phẩm OCOP đạt chất lượng cao, được thị trường tín nhiệm. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2022, có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 145/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế 41 xã; có 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 06/10 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, Hội Nông dân tỉnh đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022 – 2025”. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát các văn bản quy định của Trung ương và nội dung cụ thể của Đề án, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, cuốn thông tin nội bộ Hội Nông dân tỉnh, báo Nông thôn mới, bản tin khoa học nhà nông, báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh; tổ chức các hoạt động triển khai đúng các bước trình tự theo Chu trình OCOP thường niên; phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển Dược khoa tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ Hội các cấp, đạo tạo cho 40 chủ thể hợp tác xã nông nghiệp với 180 cá nhân đại diện; phối hợp với các huyện ủy Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam... tổ chức hội nghị chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP cho các đồng chí bí thư cấp ủy, chính quyền và hội nông dân các xã, thị trấn.

Tổ chức các hoạt động hướng dẫn xây dựng thành lập mới các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, kết quả trong năm 2022 toàn tỉnh đã thành lập được 51 tổ hợp tác và 33 hợp tác xã mới; trong đó có nhiều hợp tác xã mới thành lập nhưng đã tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP và dự kiến tham gia vào đợt 2 năm 2022 như: hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Cao Lan, hợp tác xã Cường Nhung (Yên Thế); hợp tác xã sản xuất, kinh doanh rượu nếp mầm làng Chồi (Lục Nam); hợp tác xã nông nghiệp sạch Thùy Dương (Yên Dũng); hợp tác xã dứa sạch Hương Sơn (Lạng Giang),...

Thực hiện các bước hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm, trên cơ sở 56 sản phẩm chủ lực, tiềm năng của 10 huyện, thành phố đăng ký xây dựng thành sản phẩm OCOP năm 2022, Hội Nông dân tỉnh và các huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá, lựa chọn 15 sản phẩm có khả năng đạt OCOP năm 2022 để tư vấn tại chỗ cho các chủ thể và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trong đó có 14 sản phẩm chủ thể là HTX, 1 sản phẩm chủ thể là hộ kinh doanh. Đến nay tất cả các sản phẩm đã được hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh chấm và đều đạt 3 sao (đợt 1 với 3 sản phẩm, đợt 2 là 12 sản phẩm). Lũy kế hết năm 2022 tỉnh Bắc Giang có 205 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có: 35 sản phẩm 4 sao (chiếm 16,23%); 170 sản phẩm 3 sao (chiếm 83,77 %). Trên cơ sở các sản phẩm được tư vấn, hướng dẫn, đánh giá phân hạng sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện, phát triển sản phẩm thiết kế về mẫu mã, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch sản phẩm …Ngày 25/11/2022 Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành bàn giao, hỗ trợ 12 chủ thể tham gia xây dựng mới sản phẩm OCOP năm 2022 với 12.000 bao bì, 12.000 tem truy xuất tới các chủ thể qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia chương trình OCOP tiếp cận thị trường, quảng bá hình ảnh của sản phẩm tới người tiêu dùng.

Là Hội Nông dân đầu tiên và duy nhất trong cả nước đến thời điểm hiện tại xây dựng Đề án và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Bước đầu một số cán bộ hội còn hiểu chưa rõ tầm quan trọng của việc xxaay dựng các sản phẩm OCOP, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nông dân Bắc Giang quyết tâm đạt tất cả các mục tiêu đã đề ra trong Đề án. Thời gian tới, bên cạnh việc tìm kiếm, phát triển các ý tưởng sản phẩm, Hội sẽ tăng cường hỗ trợ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP được công nhận, nhằm thúc đẩy tiêu thụ. Giữ vững nguyên tắc trong quá trình triển khai, tuyệt đối không làm theo phong trào, ưu tiên hỗ trợ một cách thực chất cho các hợp tác xã, chủ thể đầu tàu trong các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP của Tỉnh nhà.

Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Phân loại tin hoạt động: 

Chương trình đề án
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.