Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030, tạo việc làm ổn định cho 10.000 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, tổ hợp tác

Phát triển, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của địa phương.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là các HTX, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX, tổ hợp tác (THT) tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Ưu tiên các HTX, THT sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa. Nữ quản lý, điều hành của HTX, THT; thành viên, người lao động trong HTX, tổ hợp tác. Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX, THT; ưu tiên đối với các đối tượng phụ nữ ở các vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo; khuyết tật, hoàn lương; nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục; di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp…

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 80 HTX, 150 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm ổn định cho 3.500 thành viên, lao động nữ trong HTX, THT. 100% nữ quản lý của HTX, THT được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; đào tạo, bỗi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, Ban quản lý THT, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX, THT. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 75 HTX, 90 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 2.500 lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

Đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 200 HTX, 400 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 10.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; đào tạo, bỗi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 HTX, 240 THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; tạo việc làm mới cho 7000 lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 95% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển KTTT, HTX, THT; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho phụ nữ; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX; tăng cường hợp tác quốc tế.

Xem chi tiết Kế hoạch Tại đây

Theo: bacgiang.gov.vn

Phân loại tin hoạt động: 

Chương trình đề án
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.