Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBKTr, ngày 20/7/2023 và Quyết định số 62/QĐ-UBKTr, ngày 25/8/2023 của Uỷ ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam. Ngày 25/8/2023, Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 của Uỷ ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam do đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam- Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đối với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. Tham dự buổi làm việc, về phía Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Chủ tịch cùng các đồng chí Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và lãnh đạo các phòng.

Quang cảnh buổi làm việc

Thay mặt Thường trực, đồng chí Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh về công tác tuyên truyền , phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; công tác triển khai các chương trình, đề án của Liên minh HTX Việt Nam; công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX, Liên hiệp HTX; công tác phát triển thành viên...theo yêu cầu của đoàn công tác. Đồng thời, đồng chí báo cáo làm rõ thêm những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang thời gian qua bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh (tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể (KTTT); tư vấn phát triển HTX, thành viên mới; bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại….) Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang bám sát chỉ đạo của tỉnh tập trung tham mưu nhiều Chương trình, Đề án lớn mang tính lâu dài, thực sự hỗ trợ KTTT của tỉnh phát triển KTTT hiện đại, bền vững: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 đề án giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; phối hợp tham mưu nhiều nội dung quan trọng nằm trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và 20-NQ/TW BCH của BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tham mưu đưa vào Kế hoạch của UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19 và 20 của Trung ương 03 Đề án lớn giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng thời Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ làm cầu nối giúp các HTX liên doanh liên kết, tiêu thụ sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại; công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị thành viên …đặc biệt là việc tổng hợp khó khăn vướng mắc của các HTX, thông qua việc tham mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX; qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc; những kiến nghị, đề xuất của các HTX, liên hiệp HTX trong hoạt động và đã có sự chỉ đạo kịp thời với sự vào cuộc thực sự của các sở, ngành đã từng bước tháo gỡ khó khăn cho các HTX, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX của tỉnh vươn lên, hoạt động theo đúng định hướng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đ/c Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo kết quả
thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề của đoàn công tác.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận việc chuẩn bị chu đáo các nội dung theo yêu cầu của đoàn công tác; đánh giá cao kết quả lãnh chỉ đạo hoạt động của Thường trực Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang thời gian qua đặc biệt là công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về Luật HTX năm 2023; công tác phát triển HTX, vận động tham gia thành viên; tham mưu triển khai thực hiện một số đề án hỗ trợ thiết thực cho các đơn vị thành viên. Trong thời gian tới, đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới công tác tuyên truyền; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án được giao tại Kế hoạch Kế hoạch số 641-KH/UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và chương trình hành động số 02/CTr-ĐĐ ngày 05/12/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về thực hiện  Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đôỉ mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giao đoạn mới. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra đổi mới, nâng cao vai trò trong hoạt động để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã đến làm việc trao đổi thực tế tại HTX nông nghiệp Xanh Yên Thế- là một trong những đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã được tiếp cận, phát huy tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương, của Liên minh HTX tỉnh thời gian qua./.

Phạm Trọng Quang, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.