Kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ xây dựng và duy trì “Chợ sản phẩm trực tuyến” vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn 03 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam

Từ ngày 16/10 đến 18/10/2023, tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo, thành viên HTX, doanh nghiệp, tổ hợp tác và cá nhân vùng đồng bào DTTS&MN huyện Lục Ngạn. Hội nghị đã thu hút 90 học viên tham gia. Sau 01 ngày tập huấn nội dung về chuyển đổi số; quản trị gian hàng thương mại điện tử - kinh doanh trên Internet…, các học viên được đi học tập kinh nghiệm việc ứng dụng và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử… tại tỉnh Thái Nguyên. Tại Thái Nguyên các học viên được nghe 02 HTX có sản phẩm Ocop 5 sao là HTX Chè Hảo Đạt và HTX Miến Việt Cường trao đổi, chia sẻ công tác chuyển đổi số của HTX; cách đưa sản phẩm và tác dụng khi lên sàn thương mại điện tử và việc làm để sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop 5 sao… Qua đó, bước đầu giúp các học viên tiếp cận, thấy được tiện lợi, hiệu quả với việc chuyển đổi số...

Ông Trần Quang Hùng- Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khai mạc Hội nghị

Đây là nội dung thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, ban hành kèm theo Quyết định số: 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; phối hợp với Ban Dân tộc, và UBND các huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam thành lập Tổ Công tác triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện có một số khó khăn, như: ở vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi của tỉnh (vùng 2, vùng 3), nhìn chung dân cư năng lực, trình độ còn hạn chế; sản phẩm chưa nhiều, đa số chưa có bao bì, nhãn mác, thương hiệu, nhãn hiệu... Do đó, rất cần các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ để cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng, tham gia “Chợ sản phẩm trực tuyến”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh – không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và Giảng viên chụp ảnh với một số học viên

Để hoàn thành Kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan, khắc phục các khó khăn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, như: công tác điều tra, khảo sát và tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng thương mại điện tử “chợ sản phẩm trực tuyến” tại huyện Sơn Động và Lục Nam; tiếp tục thiết kế, đặt, treo Pano, áp phích tuyên truyền trên địa bàn 03 huyện; triển khai đầu tư trang thiết bị vận hành theo quy định…

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị tập huấn trên địa bàn huyện Lục Ngạn

Giảng viên truyền đạt nội dung chuyển đổi số với các Hợp tác xã tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn tặng quà cho HTX chè Hảo Đạt

Lãnh đạo Liên minh HTX Bắc Giang, Thái Nguyên và HTX Hảo Đạt cùng học viên của lớp tập huấn

Lãnh đạo HTX Miến Việt Cường chia sẻ với học viên của lớp tập huấn

Lớp tập huấn tặng quà cho HTX Miến Việt Cường

 

 

Trần Quang Hùng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Phân loại tin hoạt động: 

Chương trình đề án
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.