Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 và đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã

Sáng  ngày 10/11/2023, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2023 và đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng Ban chính sách và phát triển HTX, Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng Thường trực Liên minh HTX tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa VI và hơn 100 đại biểu đại diện cho các HTX là đơn vị thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Hợp tác xã năm 2023; nắm và hiểu rõ các điều Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để vận dụng vào thực tiễn phát triển và hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng Ban chính sách và hỗ trợ phát triển HTX Liên minh HTX Việt Nam truyền tải đến các HTX những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023 và giới thiệu một số nội dung chính Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã. Tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XV đã thông qua Luật HTX số 17/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024; Luật Hợp tác xã năm 2023 đã sửa đổi, bổ sung 5 nhóm vấn đề chính, đông thời đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách của Nghị quyết số 20-NQ/TW và dành một Chương riêng cho các chính sách này để tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển. Đây là nội dung hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển HTX, do đó Liên minh HTX tỉnh với vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các HTX rất quan tâm; thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức công tác truyền thông để tuyên truyền, hướng dẫn Luật HTX năm 2023 và các văn hướng dẫn thi hành. Mới đây chính phủ giao Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã và đang được lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của trung ương và của tỉnh để đảm bảo các quy định, chính sách của Luật có tính khả thi cao.

PGS.TS Phạm Thị Tố Oanh , Trưởng ban Chính sách và phát triển HTX Liên minh HTX Việt Nam trao đổi những nội dung mới của Luật HTX năm 2023 tại Hội nghị

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của đại diện các sở, ngành và các đại biểu  HTX. Các ý kiến đều khẳng định, Luật Hợp tác xã năm 2023 đã quy định chi tiết, đồng bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ có trọng điểm, hướng đến phát huy bản chất, nguyên tắc, giá trị tốt đẹp của mô hình KTTT. Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhiều nội dung quy định trong luật HTX, một số nội dung các đại biểu quan tâm đã được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định như việc góp vốn từ các thành viên (thành viên chính thức, thành viên liên kết có góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn) đã phù hợp thực tiễn đối với quá trình quản trị, điều hành và phát triển các loại hình HTX; việc thành lập doanh nghiệp trong HTX hay HTX tham gia góp vốn vào doanh nghiệp, mua cổ phần doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Luật HTX năm 2023 và Luật Doanh nghiệp;  các luật chuyên ngành đã cơ bản đồng nhất, tạo thuận lợi cho các HTX. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, dự thảo Nghị định cần bổ sung quy định và hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ đất đai đối với khu vực kinh tế; quy định chi tiết hơn nữa các nội dung chính sách hỗ trợ HTX như chính sách về thuế, kết câu hạ tầng, về phân loại HTX và việc quy định miễn, giảm thuế theo từng lĩnh vực hoạt động của HTX... Vấn đề kiểm toán HTX là một vấn đề mới được quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2023 nên cần được hướng dẫn tổ chức thực hiện phù hợp với từng quy mô hợp tác xã… Bên cạnh việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã, các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật Hợp tác xã mới; các nhóm chính sách được cụ thể hoá trong Luật là rất đầy đủ, bao quát nhưng để các HTX có thể tiếp cận được là cả vấn đề lớn, cần rất nhiều các văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Ông Giáp Quý Cường, Giám đốc HTX nông nghiệp xanh Yên Thế huyện Yên Thế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo; các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của bộ, ngành trung ương, của tỉnh chủ động triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ nhằm hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển. Tính đến 30/9/2023: Tổng số HTX: 1090 HTX, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 715 HTX (chiếm 65,8%); lĩnh vực phi nông nghiệp là 355 HTX (chiếm 32,3 %); Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ (chiếm 1,9%). Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.724,4 tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 42.000 người. Khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh đã có bước phát triển ngày một ổn định, có chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, dần khẳng định được ưu thế và vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương.

Liên minh HTX tỉnh cũng đã chủ động và phối hợp với các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh, của huyện tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện, cụ thể hóa chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX phù hợp với thực tế và nhu cầu, trình độ phát triển của tổ chức HTX, khả năng nguồn lực của tỉnh; hỗ trợ tài chính từ các nguồn lồng ghép cho phát triển HTX, ưu tiên HTX mô hình điểm, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều Đề án hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX mang tính dài hạn. Tư vấn, tuyên truyền cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX ở các huyện, thành phố, số lượng HTX thành lập hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, được đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên, HTX, từ đó đã ngày càng thu hút các đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh và đóng góp, xây dựng tổ chức đại diện của mình; chủ động đề xuất, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai những nhiệm vụ giao; hoàn thành việc chuyển đổi và duy trì hoạt động của Quỹ hỗ trợ HTX theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ; duy trì hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX ngay sau khi thành lập. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Thông qua hội nghị đã truyền tải đến các HTX những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Hợp tác năm 2023, các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã. Những ý kiến góp ý của các địa biểu, với vai trò là cơ quan đại diện, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp một cách đầy đủ đồng thời báo cáo và đề xuất đến cơ quan chức năng để nghị định sau khi được ban hành đảm bảo tính khả thi, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và thực sự đem lại hiệu quả tích cực đối với sự phát triển của kinh tế tập thể HTX. Luật Hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024 là một dấu mốc tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. Mong rằng trong thời gian tới các HTX tiếp tục nghiên cứu, đọc, hiểu và nắm chắc các quy định của Luật, đặc biệt là các quy định của nghị định hướng dẫn Luật HTX khi được ban hành để đảm bảo hoạt động đúng quy định. Bên cạnh đó, bản thân các HTX cần chủ động khắc phục các khó khăn, yếu kém từ những nguyên nhân chủ quan của đơn vị, tuân thủ quy định của luật HTX, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khoa học, sát thực và hiệu quả; quan tâm tới quyền lợi của các thành viên, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ để phát triển nhưng không ỷ nại, chông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước./.

Nguyễn Thị Thúy - Chánh Văn phòng

Phân loại tin hoạt động: 

Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.