Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; Quyết định số 12/QĐ-LM ngày 08/3/2023 của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 21/QĐ-TT ngày 09/11/2023 của Giám đốc Trung tâm HTPT HTX tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy chiếu, máy photocopy, loa di động và một số phụ kiện.

Ngày 14/11/2023, Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy chiếu, máy photocopy, loa di động và một số phụ kiện, cụ thể như sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH HTC

- Địa chỉ: Số 181, đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

- Điện thoại: 02043 829711

- Đại diện ông: Nguyễn Minh Thảo - Giám đốc

2. Giá chỉ định thầu: 96.938.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn./.)

3. Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước giao năm 2023

Xem chi tiết Quyết định Tại đây.

Trung tâm HTPT HTX tỉnh Bắc Giang

Phân loại tin hoạt động: 

Hoạt động Trung tâm hỗ trợ PT HTX
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.