Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; Quyết định số 12/QĐ-LM ngày 08/3/2023 của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán, thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang; Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TT ngày 01/12/2023 của Giám đốc Trung tâm HTPT HTX tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy vi tính, máy in;

Ngày 11/12/2023, Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 33/QĐ-TT của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in, cụ thể như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH sản phẩm công nghệ miền Bắc

- Mã số thuế:  2400765913

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà 5A, khu CC Quang Minh, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204 3555256

- Đại diện ông: Nguyễn Quốc Sinh    Chức vụ: Giám đốc

2. Giá trung thầu: 112.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.)

3. Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước giao năm 2023

Xem chi tiết Quyết định Tại đây.

Trung tâm HTPT HTX tỉnh Bắc Giang

Phân loại tin hoạt động: 

Hoạt động Trung tâm hỗ trợ PT HTX
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.