Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh năm 2023

Sáng ngày 04/01/2023, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch Hội Quỹ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Cơ quan điều hành và đại diện lãnh đạo hơn 150 HTX thành viên Quỹ, HTX có nhu cầu vay vốn của Quỹ.

Quang cảnh Hội nghị

Khu vực KTTT, HTX của tỉnh năm 2023 tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, bên cạnh việc duy trì số lượng HTX thành lập mới cao nhất trong nhóm các tỉnh, thành phố thì chất lượng, hiệu quả hoạt động của hầu hết các HTX ngày càng được nâng cao và dần khẳng định được ưu thế và vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, THT đã có những đóng góp quan trọng tới kinh tế hộ thành viên, giúp các hộ nông dân có điều kiện tiếp cận với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất để làm ra nhiều sản phẩm với gia trị gia tăng cao, giảm giá các dịch vụ sản xuất đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra. Các HTX đã phát huy vai trò nòng cốt, là tổ chức đại diện cho hộ nông dân thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp giúp các thành viên có hướng tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thuý Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Quỹ năm 2023- nhiệm vụ năm 2024

Về kết quả hoạt động quỹ năm 2023: mặc dù bối cảnh kinh tế chung của cả nước, của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của hậu Covid, ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh… Song, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam; sự ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của các sở, ngành, đoàn thể; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức cơ quan, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nói chung và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được các cấp, ngành ghi nhận. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang tiếp tục bám sát quy định của Điều lệ Quỹ được UBND phê duyệt và các quy định liên quan, tổ chức quản lý đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Hoạt động của Quỹ đã giúp nhiều HTX, thành viên HTX phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều HTX đã trở thành các HTX điển hình tiên tiến, hộ thành viên HTX sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy được tiềm năng phát triển của kinh tế hộ. Đặc biệt, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về việc thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021. Liên minh HTX tỉnh nhận thấy tầm quan trọng của Nghị định, tạo được cơ sở pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động để các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong cả nước triển khai đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ tốt hơn cho các hợp tác xã, tháo gỡ một trong những khó khăn cơ bản của các tổ chức KTTT.

Ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, kiểm soát viên Quyx báo cáo giám sát tình hình, kết quả triển khai nghị định 45/2021/NĐ-CP đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh

Liên minh Hợp tác xã tỉnh căn cứ các quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP đã chủ động báo cáo và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ; chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành hệ thống các văn bản chuyển đổi, sắp xếp lại mô hình hoạt động quỹ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triên hợp tác xã, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu và phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành các Quyết định về nhân sự, quy chế Quỹ, cơ bản hoàn thiện bộ máy theo Điều lệ Quỹ và đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX hoạt động theo mô hình mới từ 01/9/2023, là 1/6 Liên minh HTX tỉnh, thành phố hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ này. Đến nay Quỹ đã được bổ sung đủ nguồn vốn 20 tỷ từ ngân sách nhà nước theo Đề án đã được phê duyệt. Tính đến hết 31/12/2023, Quỹ hiện đang ký hợp đồng cho vay 25 lượt khách hàng với tổng số vốn cho vay hỗ trợ là 9.344 triệu đồng dải đều trên 10 huyện, thành phố và các lĩnh vực hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX. 

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ Bình Minh, huyện Hiệp Hòa phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã năm 2023 và tiếp tục khẳng định sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong khi việc tiếp cận vốn của các ngân hàng thương mại còn khó khăn. Sau khi Quỹ sắp xếp lại mô hình hoạt động, lãnh đạo Quỹ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và triển khai vốn vay đến các đơn vị có nhu cầu với quy trình và thủ tục cho vay vốn nhanh gọn, đúng quy định qua đó đã góp phần giúp các HTX, thành viên HTX duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động. Trong thời gian tới đề nghị các Quỹ tiếp tục tạo điều kiện cho các HTX được tiếp cận nguồn vốn Quỹ và làm cầu nối để tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Ông Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Chiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh – Phó trưởng ban phát triển kinh tế tập thể tỉnh khẳng định kết quả đạt được của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX năm 2023 là rất đáng ghi nhận, là năm đầu tiên kiện toàn và đi vào hoạt đoạt theo mô hình mới sau khi sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. Liên minh HTX tỉnh đã bám sát các quy định tại Nghị định số 45, hoàn thiện hệ thống các văn bản và đề nghị cấp bổ sung nguồn vốn kịp thời theo quy định, được đánh giá là một trọng những tỉnh hoàn thành sớm công tác chuyển đổi Quỹ theo Nghị định số 45. Năm 2024 đề nghị Liên minh HTX tỉnh chỉ đạo Quỹ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ vốn cho các HTX, thành viên HTX, đánh giá sâu kết quả hoạt động của Quỹ và tiếp tục tham mưu đề xuất các đề án sát thực, hiệu quả và có tính khả thi để thực sự hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Chủ tịch Quỹ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – Chủ tịch Quỹ ghi nhận các ý kiến tham gia của đại diện các sở, ngành, các HTX và biểu dương, khen ngợi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành công tác chuyển đổi, sắp xếp lại Quỹ theo quy định tại Nghị định số 45; luôn tận tâm, trách nhiệm, làm việc với tinh thần vô tư, hỗ trợ kịp thời để các HTX có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn, điều này cũng được thể hiện bằng sự đánh giá, sự yêu mến của các HTX thành viên dành cho Liên minh HTX tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh nhiều năm qua, với sự nỗ lực của bộ máy lãnh đạo, cán bộ Liên minh HTX tỉnh đã tiếp tục phát huy tốt hiệu quả, thông qua nguồn vốn của Quỹ mặc dù chưa nhiều nhưng đã đóng vai trò “đòn bẩy” hỗ trợ cho HTX, thành viên HTX để tạo lực đà, phát triển bền vững.  Năm 2024, tình hình kinh tế của cả nước nói chung cũng còn nhiều khó khăn, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tiếp tục phải thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định 45; sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của Liên minh HTX Việt Nam và phối hợp, kiểm soát của các ngành liên quan theo quy định của Nghị định; tập trung cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, xử lý dứt điểm dự án nợ quá hạn, bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ. Đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau: Nghiên cứu, tham mưu với Thường trực triển khai việc phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 05 năm (2024-2028); Kế hoạch đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 05 năm (2024-2028) trình UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ vốn của tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam trong đó thông qua hỗ trợ vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương, của tỉnh để các HTX, thành viên HTX có nhu cầu, đáp ứng yêu cầu có thể tiếp cận nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường. Phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn Quỹ. Tăng cường hoạt động của Kiểm soát viên, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay và tình hình tài sản đảm bảo khoản vay. Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo theo quy định; tổ chức chế độ kế toán, hạch toán nguồn vốn, nguồn thu, chi của Quỹ theo đúng quy định.

Nguyễn Thị Thúy – Chánh Văn Phòng

Phân loại tin hoạt động: 

Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.