Hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2023 – triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Sáng ngày 05/3/2024, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn- Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cùng Thường trực Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa VI, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và hơn 200 đại biểu đại diện cho các HTX, doanh nghiệp là đơn vị thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023 khu vực KTTT, HTX của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, bên cạnh việc duy trì số lượng thành lập mới cao nhất trong nhóm các tỉnh, thành phố trong cả nước và đa dạng trong các ngành, lĩnh vực, chất lượng hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao, đã dần được khẳng định được ưu thế và vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, giúp các hộ nông dân có điều kiện tiếp cận với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất để làm ra nhiều sản phẩm với giá trị gia tăng cao, giảm giá các dịch vụ sản xuất đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra. Các HTX đã phát huy vai trò nòng cốt là tổ chức đại diện cho hộ nông dân thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp giúp các thành viên có hướng tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững.

 Trong năm, tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đạt được những kết qủa đáng khích lệ: số lượng HTX thành lập mới tiếp tục duy trì ở mức cao, với 101 HTX thành lập mới (đạt 202% kế hoạch của năm), nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh là 1116 HTX, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 731 HTX (chiếm 65,69 %); lĩnh vực phi nông nghiệp là 365 HTX (chiếm 32,49 %); Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ (chiếm 1,82%). Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.772 tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 42.153 người.

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, tập trung tham mưu nhiều nội dung, Chương trình, Đề án mang tính lâu dài, thực sự hỗ trợ KTTT của tỉnh phát triển hiện đại, bền vững như: triển khai có hiệu quả 03 đề án đã được UBND tỉnh ban hành, chủ động đề xuất xây dựng đề án hỗ trợ HTX trong những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ sớm, đột phá và đạt kết quả đáng ghi nhận như: Chủ động triển khai tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Luật HTX năm 2023 và đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã (là tỉnh sớm triển khai nội dung này). Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCĐ các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về hỗ trợ, phát triển HTX  đảm bảo cả về số lượng đi đôi với ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động. Là một trong sáu đơn vị Liên minh HTX tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước hoàn thành công tác tham mưu chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP. Bên cạnh việc hỗ trợ các HTX tham gia các hội nghị giao thương, hội chợ xúc tiến thương mại, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác xúc tiến thương mại, tập trung triển khai hỗ trợ các HTX xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường điện tử

Theo chương trình Hội nghị, Liên minh HTX tỉnh triển khai kế hoạch tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã”. Trên cơ sở Kế hoạch Thánh hành động vì HTX của Liên minh HTX Việt Nam , Liên minh HTX tỉnh xây dựng kế hoạch của tỉnh với những nội dung hoạt động đó là hưởng ứng, tham gia các hoạt động chính Tháng hành động vì HTX năm 2024 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức và một số hoạt động cụ thể do Liên minh HTX tỉnh tổ chức như hoạt động truyền thông, tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ; tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Hợp tác xã và khoảnh khắc tôi yêu”, xây dựng điểm mô hình số hoá HTX...nhằm ôn lại truyền thống, lan toả, kết nối, xây dựng, đồng hành, hỗ trợ phát triển HTX.

Tại Hội nghị,  ý kiến của các đại biểu đều thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra năm 2024. Đồng thời, đại diện các đơn vị tiếp tục nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và kiến nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện những chính sách đã ban hành, đặc biệt là giải quyết những khó khăn trong tiếp cận vốn và nhu cầu được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu từ các chuyên gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang trong năm 2023; thống nhất nhận định kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Bắc Giang trong năm qua tiếp tục có sự phát triển khởi sắc, số lượng HTX thành lập mới cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu và triển khai nhiều nội dung hỗ trợ HTX đạt hiệu quả thiết thực. Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024, đồng chí đề nghị Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu được vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2023 để từng bước đưa Luật vào cuộc sống; quan tâm phát triển thành viên Liên minh HTX tỉnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động vì HTX năm 2024. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho thành viên thông qua các đề án, chương trình xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cho HTX, LHHTX, THT giai đoạn 2023 - 2025; các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chương trình, nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể, HTX được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh trong công tác hỗ trợ vốn.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBĐ tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh ghi nhận và biểu dương cán bộ, thành viên, người lao động lĩnh vực KTTT tỉnh đã cố gắng, nỗ lực, phát huy những ưu điểm, lợi thế để vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; kinh tế tập thể của tỉnh Bắc Giang trong năm qua tiếp tục có sự phát triển, số lượng HTX thành lập mới cao so với mặt bằng chung của cả nước với 101 HTX thành lập mới; các HTX ngày càng được củng cố về tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản trị, mở rộng quy mô, trú trọng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; trách nhiệm của các thành viên HTX được nâng cao, mối quan hệ giữa HTX với các thành viên ngày càng gắn bó chặt chẽ và đảm bảo hài hoà lợi ích. Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, hoạt động của các loại hình KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế như: Quy mô của các HTX nhìn chung còn nhỏ, doanh thu thấp, chất lượng hoạt động chưa cao;  mối liên kết giữa thành viên với HTX và HTX với doanh nghiệp còn thiếu bền vững; năng lực quản trị của lãnh đạo nhiều HTX còn hạn chế. Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh và Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh giao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại góp phần giúp các HTX quảng bá, liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các HTX.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo sát sao của Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn- Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh. Thường trực, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định: Năm 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉn lần thứ VI. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng về Luật Hợp tác xã năm 2023 và các Nghị định thi hành Luật Hợp tác xã thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và tạo quyết tâm cao của các ngành, các cấp về nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, từ đó tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển HTX, vận động tham gia thành viên; công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đơn vị thành viên; công tác bồi dưỡng tập huấn. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại, phát huy vai trò cầu nối giúp các HTX liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất kinh doanh. Thường xuyên bám sát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc của các HTX và kết quả việc giải quyết khó khăn vướng mắc của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời kiến nghị các sở, ngành và UBND tỉnh tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX; các đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh, các HTX cần tập trung cao để triển khai ngay những nhiệm vụ, giải pháp Hội nghị đã thông qua, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tích cực vận động và hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh, đúng hướng và bền vững với nhiều hình thức liên kết hợp tác đa dạng, mô hình hợp tác có hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã biểu dương các đơn vị hoạt động hiệu quả, có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua của Liên minh HTX tỉnh và của các địa phương năm 2023: trao Cờ thi đua của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho 01 HTX; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 HTX; 11 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX”; 07 tập thể và 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam; 04 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2024 khối thi đua các HTX với các mục tiêu thi đua cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình từng lĩnh vực HTX góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho các thành viên HTX

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam  trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Nguyễn Thị Thúy - Chánh Văn phòng

 

 

Phân loại tin hoạt động: 

Hội thảo, tập huấn bồi dưỡng
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.