Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024

Ngày 27/3/2024, Đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Băc Giang do ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn là các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách địa bàn đã đi kiểm tra, giám sát một số HTX trên địa bàn huyện Yên Dũng, Việt Yên theo Kế hoạch số 03/KH-UBKTr ngày 01/3/2024 của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. Đoàn kiểm tra trực tiếp đi đến từng HTX làm việc với lãnh đạo, kiểm soát viên HTX.

Bà Nguyễn Thị Uyên, Giám đốc HTX nuôi cấy đông trùng hạ thảo Hùng Uyên, huyện Yên Dũng giới thiệu một số sản phẩm chế biến từ đông trùng hạ thảo của HTX

Tại các buổi làm việc, đại diện HTX báo cáo với đoàn kiểm tra về thông tin tình hình hoạt động, tổ chức bộ máy, việc thực hiện điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, công tác lưu trữ hồ sơ… Sau khi nghe đại diện các HTX phát biểu, giải trình làm rõ các vấn đề theo nội dung kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các HTX đã chuẩn bị chu đáo nội dung, bố trí thời gian, thành phần làm việc với đoàn kiểm tra; HTX có sự đoàn kết cao, cán bộ lãnh đạo HTX nhiệt tình, tâm huyết xây dựng HTX, ghi nhận những thành tích mà các HTX đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục như: công tác lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ và khoa học; hằng năm chưa tổ chức Đại hội thường niên mà mới tổ chức tổng kết HTX; công tác góp vốn chưa minh bạch, rõ ràng; công tác tài chính, kế toán cần được chú trọng hơn nữa trong thời gian tới….Qua đó, các HTX đã nhận thấy những nội dung còn yếu, còn thiếu trong công tác quản lý điều hành của HTX và sẽ có hướng khắc phục trong thời gian tới góp phần đưa hoạt động của HTX ngày càng bài bản, phát triển mạnh hơn nữa.

Đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ của HTX dược liệu Khánh Hoa, huyện Việt Yên

Tại các buổi làm việc, ông Trần Quang Hùng định hướng cho các HTX trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội như sau: tích cực nghiên cứu những điểm mới giữa Luật HTX năm 2023 với Luật HTX năm 2012 để áp dụng vào HTX sau khi Luật HTX 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; thực hiện việc góp vốn của các thành viên theo đúng tỷ lệ % vốn Điều lệ HTX, đúng thời gian theo quy định và có giấy xác nhận góp vốn của HTX đối với thành viên; thực hiện nghiêm túc công tác cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của hợp tác xã với cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan quản lý ngành; lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định; trích lập đầy đủ các quỹ; quan tâm tới việc đóng Bảo hiển xã hội cho các thành viên để họ yên tâm làm việc trong HTX được lâu dài; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý điều hành HTX từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để hoạt động của HTX có hiệu quả; tích cực tham gia các phong trào do Liên minh HTX tỉnh và địa phương phát động; quan tâm đến quyền lợi, trách nhiệm của HTX và thành viên HTX…

Nguyễn Văn Tùng - Phó Chánh Văn phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.