Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh đợt I năm 2024

Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang và thực hiện Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh đợt I năm 2024 cho 26 HTX hoạt động trên các lĩnh vực. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Quang Hùng - Phó Chủ tịch cùng cán bộ các phòng chuyên môn cơ quan Liên minh HTX tỉnh và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc đại diện cho các Hợp tác xã được kết nạp.

Theo Quyết định, 26 HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đợt 1/2024 hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực (dịch vụ nông nghiệp:16 HTX; chăn nuôi: 05 HTX; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 02 HTX; chế biến tiêu thụ: 01 HTX; dịch vụ ăn uống: 01 HTX; vệ sinh môi trường: 01 HTX) và trên địa bàn 08 huyện, thành phố, thị xã (huyện Yên Dũng: 04 HTX; huyện Lục Ngạn: 04 HTX; huyện Tân Yên: 04 HTX; huyện Lạng Giang: 05 HTX; huyện Hiệp Hòa 04 HTX; huyện Lục Nam: 01 HTX; thị xã Việt Yên: 02 HTX và thành phố Bắc Giang: 02 HTX).  Nâng tổng số thành viên chính thức của Liên minh HTX tỉnh lên 451 đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Trần Quang Hùng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thay mặt Thường trực trao Quyết định kết nạp, Giấy công nhận thành viên và chúc mừng 26 Hợp tác xã đã trở thành thành viên chính thức Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. Đồng chí cũng  giới thiệu với các HTX về tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, một số kết quả nổi bật của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian tới. Đồng thời, đại diện các HTX cũng được nghe đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, các phòng phổ biến về những quy định đối tượng, trình tự, thủ tục kết nạp, quyền và nghĩa vụ của thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, theo đó các HTX tham gia thành viên sẽ có các quyền lợi như: được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, và các lĩnh vực có liên quan khác; được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thành viên và người lao động; được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan; được thảo luận và biểu quyết các công việc có liên quan của Liên minh HTX tỉnh theo quy định của pháp luật; thành viên chính thức được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên minh HTX tỉnh; được Liên minh HTX tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập được thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, thành viên Liên minh HTX tỉnh có các nghĩa vụ đó là: chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh; tham gia các hoạt động của Liên minh tỉnh; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác, cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng; thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định (do Thường trực Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn và quy định cụ thể); đóng hội phí đầy đủ theo quy định; mức hội phí, thể thức đóp hội phí theo các quy định của pháp luật hiện hành, do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh quy định.

Đồng chí Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh  trao Quyết định, Giấy công nhận cho các đơn vị thành viên

Lãnh đạo 26 hợp tác xã đã giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình, bày tỏ niềm vinh dự được trở thành thành viên Liên minh HTX tỉnh. Tại hội nghị, các HTX cũng chia sẻ, trao đổi tình hình hoạt động của HTX, mong muốn tham gia Liên minh HTX tỉnh “Ngôi nhà chung của HTX” để được hỗ trợ kết nối, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng khu vực kinh tế tập thể tỉnh nhà ngày một vững mạnh.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh mong muốn các hợp tác xã mới được kết nạp thành viên, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thành viên và tích cực tham gia các phong trào của Liên minh HTX tỉnh. Đồng thời khẳng định Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn đồng hành cùng HTX; triển khai thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, góp phần đưa kinh tế tập thể, HTX của tỉnh phát triển./.

Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Phòng TVHT

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.