Hội thảo Chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX - giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện tại tỉnh Bắc Giang”

Sáng  ngày 25/6/2024, Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội “Chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX - giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện tại tỉnh Bắc Giang”.  Dự và chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và Ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Tham dự Hội thảo có một số chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và hơn 100 đại biểu đại diện cho các HTX là đơn vị thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Tính đến tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh có 1.152 HTX, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 763 HTX (chiếm 66,23%); lĩnh vực phi nông nghiệp là 369 HTX (chiếm 32,03 %); 20 Quỹ tín dụng nhân dân (chiếm 1,74 %), có 04 Liên hiệp HTX và 374 Tổ hợp tác. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.869,8 tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 43.064 người. Số lượng HTX thành lập mới ngày càng tăng, chất lượng hoạt động của các HTX tiếp tục được củng cố và ngày càng hiệu quả hơn, có sự đổi mới về nội dung, mô hình tổ chức phù hợp với quy định của Luật HTX và nhu cầu thực tiễn trong sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. 

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo

Cùng với việc quan tâm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX theo quy định của Trung ương. Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể để tạo hành lang pháp lý, cơ chế hỗ trợ cho KTTT, HTX của tỉnh phát triển. Các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình; rà soát các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách hỗ trợ như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng, mô hình ứng dụng công nghệ cao; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX; chính sách khuyến công; chính sách ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; hoạt động thương mại điện tử... Tuy nhiên, việc thực thi, triển khai của các cấp, các cơ quan chức năng và việc tiếp cận của các thành phần KTTT, HTX đối với các chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước còn nhiều vướng mắc và bất cập như: các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX, LHHTX chưa đồng đều; số lượng các HTX tiếp cận các chính sách của Nhà nước đặc biệt là chính sách về hỗ trợ tín dụng và chính sách giao đất, cho thuê đất rất ít; công tác ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, tiêu chí và thủ tục hành chính còn phức tạp, chưa phù hợp với nhu cầu, năng lực của đơn vị tiếp nhận gây khó khăn trong triển khai; nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể cùng tham gia vào thực hiện các chính sách hỗ trợ nên thực hiện chính sách còn phân tán, chồng chéo về nội dung, đối tượng thụ hưởng; các HTX hoạt động còn manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu hoạt động các dịch vụ đầu vào…

Tại Hội thảo, các chuyên gia và các nhà quản lý trong và ngoài tỉnh cũng tham luận những vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ KTTT, HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2023, kinh nghiệm triển khai tại một số địa phương; những trở ngại đối với việc triển khai chính sách hỗ trợ trong thời gian qua; thực trạng việc triển khai chính sách hỗ trợ đối với một số lĩnh vực như nông nghiệp, công thương, chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ... đồng thời đề xuất các giải pháp và kiến nghị triển khai thực hiện trong thời gian tới. Các ý kiến trình bày tại hội thảo cũng phân tích và thấy rõ việc để các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX phát huy hiệu quả thì bản thân các HTX cần chủ động khắc phục các khó khăn, yếu kém từ những nguyên nhân chủ quan của đơn vị, tuân thủ quy định của luật HTX, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khoa học, sát thực và hiệu quả; quan tâm tới quyền lợi của các thành viên,  thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ để phát triển nhưng không ỷ nại, chông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Ảnh: Ông Trần Hồng Đạt, Phó Giám đốc HTX Hưng Phú, Tân Yên phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu HTX. Các ý kiến đều khẳng định, thời gian qua Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách còn nhiều khoá khăn đặc biệt là các chính sách về đất đai, việc hỗ trợ về xây dựng nhà xưởng không thực hiện được do các HTX chưa được giao đất để xây dựng trụ sở, nhà xưởng; việc tiếp cận vốn của các ngân hàng thương mại cũng khó thực hiện do chưa có tài sản chung trong khi nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn khiêm tốn, chỉ hỗ trợ được một phần khó khăn về vốn cho các HTX; việc triển khai chính sách khoa học công nghệ về bao bì, nhãn mác sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm còn chưa linh hoạt; bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại ngoài tỉnh cũng cần tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm HTX tại tỉnh để người dân có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm của các HTX…Các đại biểu đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có những giải pháp cụ thể để các chính sách hỗ trợ HTX theo Luật hợp tác xã năm 2023 thực sự có thể đi vào cuộc sống, giúp cho các HTX nói riêng, KTTT nói chung phát triển vượt bậc trọng thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiền, chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho rằng hội thảo đã đánh giá tổng quát bức tranh về thực trạng triển khai chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng. 

Thông qua các ý kiến tại Hội thảo, Liên minh HTX tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh về những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đó là: Đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các chính sách hỗ trợ HTX hiện không còn phù hợp với thực tiễn. Đề nghị ác địa phương cần rà soát lại các quy hoạch, nhất là quy hoạch đất đai, ưu tiên dành một phần đất quy hoạch để cho phát triển kinh tế tập thể, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy hoạch. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các chính sách sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết theo hướng linh hoạt, đơn giản hóa về thủ tục; phân công cán bộ, công chức có chuyên môn năng lực hướng dẫn, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho các các đối tượng được thụ hưởng chính sách thuộc lĩnh vực quản lý. Quá trình triển khai thực hiện chính sách phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật….

Các ý kiến trình bày tại hội thảo cũng phân tích và thấy rõ việc để các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX phát huy hiệu quả thì bản thân các HTX cần chủ động khắc phục các khó khăn, yếu kém từ những nguyên nhân chủ quan của đơn vị, tuân thủ quy định của luật HTX, Tăng cường mở rộng thu hút thành viên có nội lực tài chính, từng bước tích lũy tài sản, đảm bảo năng lực trong điều kiện cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Nâng dần trình độ quản trị và trình độ pháp luật của các cán bộ quản lý HTX thông qua việc nghiêm túc tham gia các buổi tập huấn đào tạo. Mặt khác cần thu hút những người trẻ tuổi tham gia vào bộ máy quản lý các HTX. Các HTX cần phải nghiêm túc quản lý tài chính theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định, nâng cao trình độ quản trị tài chính. Đưa tư liệu sản xuất là đất đai của các thành viên nhập vào tài sản của HTX để tăng quy mô sản xuất.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị các chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh tiếp tục hiến kế, đưa ra các giải pháp cụ thể, sát thực để việc triển khai các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX của tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả;  các đại biểu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để KTTT, HTX trên địa bàn ngày càng phát triển./.

Nguyễn Thị Thúy - Chánh Văn phòng

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.