Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với rất nhiều những khó khăn, thách thức và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Liên minh HTX tỉnh đã bám sát và thực hiện sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và tình hình phòng chống đại dịch Covid-19, cũng như triển khai các nhiệm vụ sau dịch. Các nhiệm vụ UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam giao được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, được thể hiện trên nhiều mặt công tác, cụ thể như sau:

Từ đầu năm đến 31/5/2020 toàn tỉnh thành lập mới được 32 HTX (đạt trên 60% kế hoạch đề ra của cả năm) nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 764 HTX và 05 Liên hiệp HTX. Kết nạp 22 đơn vị thành viên chính thức (đạt 110% kế hoạch đề ra của cả năm).

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, hoạt động BCĐ phát triển KTTT tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết BCĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham mưu xây dựng báo cáo thực hiện chỉ thị 12/CT-TTg về triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn liên ngành triển khai thực hiện Nghị Quyết số 24/2018/NQ-HĐND gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định. 

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Dung Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang nhận bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Về thực hiện nhiệm vụ đại diện, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị thành viên: Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn 75 học viên. Phối hợp với Tổ chức GTV mở 03 lớp tổ chức tại huyện Sơn Động với trên 100 học viên. Quảng lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số vốn  14.390.000.000đ với gần 50 dự án. Quản lý trên 2 tỷ đồng vốn 120 cho các HTX vay giải quyết việc làm.

Tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh như công tác nắm bắt tình hình và cung cấp thông tin về khó khăn, vướng mắc của các HTX chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19; tổng hợp khó khăn vướng mắc, những đề xuất kiến nghị của các HTX gửi UBND tỉnh, các sở ngành để phối hợp trong công tác tháo gỡ khó khăn cho các HTX. Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và trung ương cung cấp thông tin và trực tiếp đến các HTX làm phóng sự về khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Ký chương trình phối hợp với Hội khuyến học tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang mở 01 điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các HTX tại địa điểm Khu Di tích chiến thắng Xương Giang.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kết quả, tính đến nay đã thu hút trên 26.800 lượt truy cập tại địa chỉ lmhtx.bacgiang.gov.vn.

Ngoài ra trong 06 tháng đầu năm 2020, Liên minh HTX đã hỗ trợ cho 32 HTX  hoàn thiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh; giúp các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; tư vấn cho một số HTX về vay vốn, thuê đất, đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng sản xuất kinh doanh….

Xem chi tiết báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 Tại đây

Nguyễn Văn Tùng – Phó Chánh Văn phòng 

Năm báo cáo: 

2020

Kỳ báo cáo: 

6 Tháng đầu năm
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.