Báo cáo tổng hợp- tùy biến

E.g., 06/13/2024
E.g., 06/13/2024
TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
81 Quỹ tín dụng nhân dân xã Quý Sơn 2400349085 2007000010 Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
82 HTX mây tre đan người khuyết tật lục ngạn 20D7000162 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Xã Phì Điền LỤC NGẠN
83 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp sản xuất, cung ứng hoa tươi - Cây cảnh Sao Vương 2400874239 2400874239 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Bảo Đài LỤC NAM
84 HTX Minh Đức 2400863029 200807000044 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Thị trấn Đồi Ngô LỤC NAM
85 HTX Na Dai Nghĩa Phương Chưa đăng ký 200807000046 121. Trồng cây ăn quả Xã Nghĩa Phương LỤC NAM
86 HTX dịch vụ nông nghiệp xã Lục Sơn 2400870989 200807000047 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Lục Sơn LỤC NAM
87 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Lan Mẫu 2400871291 200807000048 118. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Xã Lan Mẫu LỤC NAM
88 HTX chăn nuôi dê xã Nghĩa Phương 2400871460 2400871460 144. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Xã Nghĩa Phương LỤC NAM
89 HTX Hà Thành Chưa đăng ký 200807000045 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Thị trấn Lục Nam LỤC NAM
90 HTX tổng hợp An Phát 2006070000051 32. Nuôi trồng thủy sản Xã Tiên Lục LẠNG GIANG
91 HTX Mải Hạ Tân Thanh 2006070000052 14. Chăn nuôi Xã Tân Thanh LẠNG GIANG
92 HTX Nhật Mỹ 2006070000053 11. Trồng cây hàng năm Xã Tân Thanh LẠNG GIANG
93 HTX NN Đại Lâm 2006070000056 14. Chăn nuôi Xã Đại Lâm LẠNG GIANG
94 HTX Thảo mộc xanh Thái Đào 2006070000045 11. Trồng cây hàng năm Xã Thái Đào LẠNG GIANG
95 HTX NN Đức Thắng 2005070000109 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt HIỆP HÒA
96 HTX NN Sông Cầu I 2005070000103 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Thái Sơn HIỆP HÒA
97 HTX nấm Tài Vinh 2005070000110 11. Trồng cây hàng năm HIỆP HÒA
98 HTX Tân Hưng 2005070000105 11. Trồng cây hàng năm HIỆP HÒA
99 HTX dịch vụ chăn nuôi Hoàng An 2005070000111 14. Chăn nuôi HIỆP HÒA
100 HTX cơ khí Hải Hợi 2400848493 42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Xã Hợp Thịnh HIỆP HÒA
101 HTX thực phẩm sạch An Hưng 2400861977 2005070000114 146. Chăn nuôi gia cầm Thị trấn Thắng HIỆP HÒA
102 HTX NN Hoàng Lương 2005070000176 11. Trồng cây hàng năm Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
103 HTX Toàn Mai 200507000116 14. Chăn nuôi Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
104 HTX vật liệu xây dựng Lý Bình 2005070000108 Xã Mai Trung HIỆP HÒA
105 HTX Tiến Thịnh 20E00066 14. Chăn nuôi Xã Mai Trung HIỆP HÒA
106 HTX NN hữu cơ Quang Minh 20E00063 14. Chăn nuôi Xã Quang Minh HIỆP HÒA
107 HTX Đức Hạnh 200507000078 Xã Đông Lỗ HIỆP HÒA
108 HTX dịch vụ NN và tưới tiêu Danh Thắng 200507000080 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Danh Thắng HIỆP HÒA
109 HTX đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đại Phước Thịnh 20E00043 11. Trồng cây hàng năm Xã Thanh Vân HIỆP HÒA
110 HTX SX ra an toàn An Hòa 2022HH 11. Trồng cây hàng năm Xã Đoan Bái HIỆP HÒA

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.