Nghị quyết

116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

Quốc Hội 14

files văn bản: 

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.