Nghị quyết

10/NQ-BCH, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 10, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

Liên minh HTX tỉnh

files văn bản: 

116/2020/QH14, về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

Quốc Hội 14

files văn bản: 

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.