Quyết định

78/QĐ-UBND, Về việc ban hành Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang”

Về việc ban hành Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang”

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

UBND tỉnh Bắc Giang

26/2020/QĐ-TTg, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

Thủ tướng Chính phủ

files văn bản: 

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.