Công văn

113/LM-VP, triển khai Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14/9/2020

Triển khai Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 14/9/2020

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang

files văn bản: 

3763/BKHĐT-HTX, chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khác

Chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình khác

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

325/UBND-KT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Loại văn bản: 

Cơ quan ban hành: 

UBND tỉnh Bắc Giang
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.